fbpx

Szkoła Liderów Miast – nowa odsłona

W piątek, 25 stycznia, odbyła się kolejna konferencja z cyklu „Designerzy procesów rozwojowych”, której motywem przewodnim byli liderzy miast – polscy i amerykańscy, a gośćmi specjalnymi Marianne Crosley i Debbie Berry z Cleveland Leadership Center.

Fundacja Szkoła Liderów rozwija swój program miejski, skierowany do liderów miast z trzech sektorów (pozarządowego, prywatnego i publicznego), który z powodzeniem realizuje już od ponad dwóch lat. Tym razem Fundacja Szkoła Liderów zorganizowała specjalną konferencję poświęconą amerykańskim przykładom przywództwa miejskiego, na którą zaprosiła m.in. Marianne Crosley i Debbie Berry z Cleveland Leadership Center, aby zaszczepiać koncepcję miejskich szkół przywództwa i pokazywać jakie rezultaty przynoszą wieloletnie programy wsparcia liderów miejskich dla społeczności.

„W Stanach Zjednoczonych jest prawie tysiąc centrów przywództwa miejskiego, a ich początek dała szkoła przywództwa w Atlancie w 1969 roku, kiedy miasto przechodziło przez trudne procesy transformacyjne. W owym czasie pojawił się pomysł, aby połączyć ze sobą liderów wszystkich możliwych sektorów, aby w ciągu dziewięciu miesięcy wspólnie uczyli się, wymieniali doświadczeniami i przełamywali swoje własne bariery, by uczyć się współpracy ” – mówiła podczas konferencji o początkach idei programów przywództwa miejskiego Marianne Crosley, ekspertka z Cleveland.  Wirtualnie połączył się także z nami Dan Piepszowski, który opowiadał o programie liderskim w Detroit.

W Polsce nie ma tak bogatej tradycji organizacji programów skierowanych do miejskich liderów jak w Stanach Zjednoczonych. Rozwój miast dotychczas był rozumiany przez pryzmat inwestycji i infrastruktury, a kwestie społeczne z powodu bolesnych konsekwencji transformacji ustrojowej i braku dostatecznych środków finansowych, były spychane na dalszy plan.

„Coraz więcej miast otwiera się na takie rozwiązania [przyp. wspierania przywództwa miejskiego]” – mówił podczas konferencji wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej – „Ważne jest, aby taka współpraca nie była doraźna. Trzeba ustrukturyzować pracę z liderami, z mieszkańcami, którzy chcą wziąć na siebie ciężar współodpowiedzialności za zmiany w mieście”.

Dr Katarzyna Sztop-Rutkowska, jedna z naszych absolwentek, podczas panelu dyskusyjnego przekonywała, że „Przywództwo, np. burmistrza polega na stworzeniu przestrzeni do spotkania różnych grup, które mają nie tylko różne interesy, ale i powody, aby dbać o miasta”.

Konferencja „Designerzy…” była swego rodzaju nowym otwarciem programu Szkoła Liderów Miast.  Umożliwiła ona nie tylko prezentację tego, co już udało się zrobić Fundacji Szkoła Liderów w sześciu miastach (Mielcu, Zgierzu, Pabianicach, Łodzi, Ełku i Legionowie), ale także dała początek kolejnej edycji, która będzie realizowana już niebawem.

Więcej o projekcie:

Udział Marianne Crosley i Debbie Berry w konferencji „Designerzy procesów rozwojowych” był częścią ich kilkudniowej wizyty w Polsce.  Ich pobyt rozpoczął się wewnętrznym seminarium Szkoły Liderów, na którym oba zespoły wymieniały się swoimi doświadczeniami w zakresie organizacji i przeprowadzania programów liderskich. Podczas konferencji obie ekspertki przeprowadziły też warsztaty dla uczestników na temat definiowania celów i przeprowadzania zmiany w otoczeniu. Dodatkowo przeprowadziły specjalne warsztaty dedykowane 30 absolwentom Szkoły Liderów Miast z Ełku, Legionowa, Mielca, Łodzi, Zgierza i Pabianic. Na zakończenie Marianne Crosley odwiedziła Zgierz, gdzie w ubiegłym roku zorganizowaliśmy program Szkoła Liderów Miasta. Spotkaliśmy się m.in. z prezydentem miasta p. Przemysławem Staniszewskim oraz absolwentami ze Zgierza, którzy w mieście zainicjowali prace nad społeczną strategią rozwoju miasta.

Projekt został sfinansowany ze środków Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie oraz Fundacji Veolia Polska.

Copyright All Rights Reserved © 2019

×