fbpx

Szkoła Liderów Miast – ostatnia prosta

Trwa Szkoła Liderów Miast Łodzi, Zgierza i Pabianic. Kilka dni temu zakończył się trzeci zjazd liderów i liderek. O tym czego doświadczyli i co z tego może wyniknąć, piszemy w krótkim podsumowaniu.

Trzecia edycja Szkoły Liderów Miast Łodzi, Zgierza i Pabianic zbliża się wielkimi krokami do podsumowań. Za nami trzy zjazdy, podczas których uczestnicy zawiązywali relacje, budowali grupę i pracowali nad indywidualnym rozwojem. Spotykali się z przedstawicielami władz i urzędów miast, odbywali wizyty studyjne do miejsc, które mieszczą się na terenie ich miejscowości. Wielu z nich miało okazję do przyjrzenia się swojemu miastu w sposób nieoczywisty i dotychczas nieznany oraz poznać osoby, które w jakimś stopniu są odpowiedzialne za jego rozwój. Liderzy i liderki zderzyli nowe doświadczenia z wiedzą ekspertów, którzy wyposażyli ich w niezbędne narzędzia do przestawienia rekomendacji i potrzeb swojego miasta. Jakich rekomendacji? O tym przekonamy się podczas czwartego zjazdu liderów, które będzie miało miejsce 30 listopada w Łodzi. Zanim o tym, cofnijmy się jednak do początków programu.

Inny punkt widzenia – Zjazd I

Szkoła Liderów Miasta jest programem, który tworzy szanse do synergii osób z różnych środowisk: liderów biznesu, sektora publicznego i pozarządowego. Daje możliwość zderzenia poglądów, wymiany punktów widzenia, a także uczy współpracy pomiędzy różnymi grupami interesu na rzecz dobra miasta, w jakim mieszkają i działają. W programie wzmacniamy umiejętności i kompetencje przywódcze w myśl zasady, że władza i odpowiedzialność za miasto leży w wielu rękach. To nauka krytycznego myślenia o stanie obecnym i dostrzegania długofalowych wyzwań po to, by tworzyć warunki do odpowiedzi na wyzwania przyszłości. Dostrzegania ich z osobami spoza swojego środowiska.

Z taką właśnie wiedzą i założeniem do programu zgłosili się liderzy i liderki ze Zgierza, Pabianic i Łodzi, z którymi pod okiem trenerów rozpoczęliśmy integrację, rozwój liderskich kompetencji i pracę na rzecz rozwoju swoich miast. Po to, aby nauczyć się współdziałania, ale też dostrzegania tego, co można w mieście poprawić, zmienić lub wzmocnić.

W czasie pierwszego zjazdu, spotkaliśmy ze sobą liderów o różnorodnym spojrzeniu na miasto i jego przyszłość, by budować dialog i uczyć się marzyć o mieście wychodzącym naprzeciw potrzebom wielu grup społecznych. Zastanowić się kim my jako liderzy jesteśmy i co możemy mu dać dzięki współpracy z osobami zakwalifikowanymi do programu.

Miasto w powiększeniu – Zjazd II

Program miejski to możliwość przyjrzenia się miastu z nowej perspektywy. To dostrzeganie tego, czego na co dzień nie możemy zauważyć ze względu na obowiązki i zainteresowania. To możliwość spotkania z władzami i urzędnikami oraz zapytanie o wizję miasta i jego rozwój. To rozmowa z juniorami i seniorami, z biznesem i ludźmi kultury. To poznawanie miasta od kuchni.

Podczas II zjazdu liderzy i liderki oprowadzali nas po swoim mieście, a my oprowadzaliśmy ich po ich środowisku. Wyprowadzaliśmy ich w pole po to, żeby pobudzić do szukania skutecznych rozwiązań dla miasta i pomóc im dostrzec to, czego wcześniej nie mieli okazji zobaczyć. Wizyty studyjne były próbą zaznaczenia obecności Szkoły Liderów Miasta, po to aby ludzie wpływu zobaczyli, że pracujemy na jego rzecz ponad podziałami i jesteśmy gotowi na poważną rozmowę o tym, co wszyscy możemy miastu dać. We wszystkich trzech miastach odbyły się specjalne spotkania z władzami, a także urzędnikami, którzy nakreślali nam bieżące projekty, wizje i strategie. W Zgierzu udaliśmy się na teren Parku Przemysłowego Boruta, w Pabianicach szukaliśmy miejsca, które mogłoby służyć do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a w Łodzi odwiedziliśmy m.in. dom dziennego pobytu dla seniorów. Wszystkie te spotkania miały pogłębić wiedzę liderek i liderów na temat wyzwań stojących przed ich miastami w przyszłości. Wiedzę empiryczną zdobyta podczas wizyt uzupełnili specjaliści samorządowi.

Wiedza – Zjazd III

W programie poświęcamy dużo czasu na zdobywanie wiedzy i umiejętności poszerzania spektrum widzenia. Spotykamy się z ekspertami dziedzin, które na początku procesu wskazane zostały przez liderów i liderki, jako długofalowe wyzwania miejskie. Często sygnalizowane na początku procesu problemy miejskie ulegają zmianie. Jest to moment pogłębionej refleksji nad miastem i swoją rolą, który odbywa się dzięki wzmożonej wymianie wiedzy i doświadczeń. W takim momencie jesteśmy dziś – tuż po III zjeździe, który odbył się w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Liderzy Zgierza, Pabianic i Łodzi rewidują swoje pomysły i spostrzeżenia, dzięki czemu ich głos staje się coraz bardziej spójny i zaczyna wynikać z potrzeby grupy. To moment, kiedy grupy nabierają siły i odwagi do współdecydowania o mieście oraz zaczynają przygotowywać się do prezentacji rezultatów procesu, w którym się znaleźli.

Perspektywy

Polskie miasta stoją przed wieloma wyzwaniami, które nie są oderwane od megatrendów. Globalne ocieplenie, starzenie się społeczeństwa, wyludnianie, zagrożenia środowiskowe, ubóstwo i in., to jedynie kilka problemów, które dotykają i będą coraz silniej dotykać nasze miasta. Dziś, kiedy jesteśmy częścią Unii Europejskiej, kiedy nasze miasta rozwijają się jak nigdy, pozyskują duże kwoty na inwestycje, ciężko nam dostrzegać zagrożenia przyszłości. Niewielu prezydentów i burmistrzów zastanawia się co może robić dziś, aby ich miasta dobrze rozwijały się za 20 lat. Brak perspektywy często narzuca bieżące „gaszenie pożarów” i polityka.  Uczestnicy Szkoły Liderów Miast pokazują, że należy zastosować inną perspektywę. Jaką? Przekonamy się już 30 listopada podczas IV zjazdu. Serdecznie zapraszamy!

 

Partner: Fundacja Veolia Polska

Copyright All Rights Reserved © 2019

×