Szkoła Liderów Miasta Cieszyna

Fundacja Szkoła Liderów rozpoczyna kolejny projekt dla liderek i liderów miejskich – tym razem przenosimy się do Cieszyna. Zrealizujemy 3 edycje Programu. Do każdej edycji zakwalifikowanych zostanie 15 osób, które aktywnie włączają się w życie miasta i są przedstawicielkami bądź przedstawicielami samorządu, organizacji społecznych i biznesu.

Program pozwala poznać osoby spoza swojego środowiska, z którymi łączą nas wspólne cele w zakresie rozwoju miasta. Podczas zajęć pomagamy rozwijać umiejętności przywódcze, poznawać swoje predyspozycje i umiejętności, uczymy sztuki argumentacji. Oferujemy warsztaty z komunikacji, negocjacji i wystąpień publicznych, możliwość wysłuchania wystąpień ekspertów miejskich, zagłębienia się w strategii rozwoju miasta Cieszyna, dowiedzenia się czym jest urban resilience i stworzenia rekomendacji rozwoju Cieszyna dla władz miasta  opartych na diagnozie potrzeb Cieszyna, które będą służyć mieszkańcom i miejskiej odporności na kryzysy.

Dla kogo jest ten program rozwojowy?

Program przeznaczony jest dla osób, które mieszkają i/lub pracują w Cieszynie i mogą oddziaływać na środowisko lokalne, którzy są przedstawicielami trzech sektorów (PUBLICZNEGO, PRYWATNEGO I POZARZĄDOWEGO/ OBYWATELSKIEGO) i mają wyraźny wpływ na rozwój miasta w różnych obszarach: kultury, edukacji, sportu, gospodarki, przedsiębiorczości, administracji, prawa, dziedzictwa, zdrowia, innowacji, ekologii i środowiska, społeczeństwa obywatelskiego, równouprawnienia, turystyki i in.

Koordynatorka programu
Magdalena Tchórznicka
[email protected]
tel. 504 290 539
        

Nowości w programie