fbpx

Szkoła Liderów Polonijnych Europy Zachodniej – nabór trwa

Data: 22.06.2016

Masz polskie pochodzenie i mieszkasz stale w Europie Zachodniej? Zgłoś się na bezpłatny program SLP!
Pobierz formularz zgłoszeniowy i prześlij go wraz ze swoim cv oraz listami rekomendacyjnymi
na adres [email protected].
Czekamy do 22 czerwca!

Jeśli:

 • masz  od 20 do 40 lat,
 • mieszkasz na stałe na terenie jednego z krajów Europy Zachodniej (Wielka Brytania, Niemcy, Holandia, Irlandia, Austria, Francja, Norwegia, Szwecja, Włochy, Belgia, Luksemburg, Dania, Islandia, Finlandia, Hiszpania, Portugalia, Grecja, Szwajcaria),
 • masz polskie pochodzenie lub angażujesz się w działania na rzecz środowisk polskich w miejscu zamieszkania lub promocję Polski,
 • znasz język polski w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w tym języku,
 • od co najmniej 2 lat angażujesz się społecznie, kulturalnie lub politycznie,
 • jesteś liderem/liderką w swoim środowisku,

a ponadto chcesz:

 • wzmocnić swoje kompetencje liderskie,
 • rozwinąć swoją wiedzę z zakresu możliwych form promocji Polski i polskiej kultury oraz angażowania lokalnej społeczności,
 • nawiązać kontakty z liderami polonijnymi z innych krajów oraz przedstawicielami polskich organizacji i instytucji współpracujących z Polonią,
 • nawiązać współpracę z liderami i organizacjami w Polsce, zajmującymi się pokrewną tematyką

 

Zapraszamy do udziału VIII edycji projektu Szkoła Liderów Polonijnych, która odbędzie się w dniach 30 sierpnia – 8 września 2016 r. w Warszawie.

Program Szkoły Liderów Polonijnych jest ukierunkowany na działania wspierające rozwój kompetencji liderskich uczestników oraz na wzmocnienie więzi z Polską oraz kreowanie postaw obywatelskich, a także umiejętność nawiązywania współpracy z innymi działaczami oraz organizacjami polonijnymi. Szkoła Liderów Polonijnych Europy Zachodniej będzie trwała 10 dni. Składa się z cyklu warsztatów, wizyt studyjnych oraz wykładów i spotkań z politykami, działaczami społecznymi, przedstawicielami świata nauki i kultury. Ponadto w programie są przewidziane debaty oxfordzkie oraz konwersatoria. Przed przyjazdem do Polski uczestnicy będą mieli też obowiązek ukończyć krótki kurs e-learningowy, stanowiący przygotowanie do zajęć i uzupełnienie ich wiedzy. Wszystkie zajęcia będą odbywać się w języku polskim.

Obszary tematyczne podczas wykładów, spotkań i wizyt studyjnych:

  • Rozwój samorządności w Polsce
  • Sytuacja gospodarcza, społeczna i polityczna Polski
  • Działalność organizacji pozarządowych w Polsce
  • Angażowanie ludzi do działania
  • Oddolne inicjatywy kulturalne i społeczne
  • Współczesny patriotyzm
  • Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce
  • Tożsamość narodowa przedstawicieli Polonii
  • Działalność polskich instytucji państwowych i organizacji pozarządowych zajmujących się opieką bądź współpracą ze środowiskami polonijnymi
  • Możliwości współpracy organizacji polonijnych z organizacjami w Polsce
  • Przywództwo w sferze publicznej i społecznej
  • Promocja wiedzy o Polsce poza granicami kraju

Zapoznaj się z zasadami uczestnictwa

Pobierz

SLPEZ Formularz Zgłoszeniowy

i prześlij go wraz ze swoim cv oraz listami rekomendacyjnymi na adres [email protected]

Zatytułuj mail ZGŁOSZENE NA VIII SLP_IMIE NAZWISKO i wyślij go do 22 czerwca do godz. 23.59.

Warto, aby list rekomendacyjny wystawiła osoba, która może zaświadczyć o tym, jakim kandydat/ kandydatka jest liderem: jaki ma wpływ na rzeczywistość, jaki zasięg i rozpoznawalność.

Ostateczne wyniki zostaną ogłoszone do 30 czerwca na stronie głównej Szkoły Liderów.

Kontakt:

Anna Łukawska-Adamczyk

[email protected]

images

Copyright All Rights Reserved © 2019

×