Szkoła Liderów Polonijnych

to program Szkoły realizowany od 2009 roku.

Celem programu jest wspieranie rozwoju kompetencji liderskich Polonii i Polaków za granicami kraju, dostarczanie narzędzi oraz inspiracji do dalszych działań. Równie istotne są: wzmacnianie więzi uczestników z Polską, kreowanie postaw obywatelskich, wspieranie budowania tożsamości narodowej, tak aby liderzy skuteczniej i bardziej świadomie działali w środowiskach polonijnych i lokalnych, w swoich krajach zamieszkania; aby stali się ambasadorami polskości na świecie.

Program każdej ze Szkół Liderów Polonijnych jest tworzony specjalnie z myślą o wybranej grupie uczestników, tak by odpowiadał na jej potrzeby w możliwie najszerszym zakresie.

Nowości w programie