fbpx

Szkolenie dla tutorów za nami! Uczestnicy i uczestniczki Szkół Przywództwa otrzymają najlepsze wsparcie na swojej liderskiej ścieżce

W poniedziałek 4 kwietnia odbyło się 4-godzinne szkolenie przygotowujące dla tutorów wspierających uczestników Szkół Przywództwa. W szkoleniu wzięło udział 6 tutorów i tutorek z województwa świętokrzyskiego i 6 tutorek z województwa podlaskiego.

W trakcie spotkania uczestniczki i uczestnicy poznali się i wymienili się doświadczeniami w zakresie tutoringu. Porozmawialiśmy o potrzebach uczestników i uczestniczek związanych z tutoringiem, a także o wsparciu w przygotowaniu planów rozwoju. Przećwiczyliśmy również poszczególne narzędzia pracy stosowane przez FSL. Spotkanie prowadziła Agnieszka Szelągowska.

Copyright All Rights Reserved © 2019

×