fbpx

Veolia nagrodziła absolwentów Szkoły Liderów Miasta Poznania

Od 2017 roku Fundacja Szkoła Liderów z Fundacją Veolia Polska z sukcesem realizują program Szkoła Liderów Miast, skierowany do liderów samorządu, organizacji pozarządowych i biznesu z wybranych miejscowości, którzy wspólnie przechodzą kurs liderski i wiedzy o mieście, by wspólnie, ponad podziałami,

Edycja poznańska zgromadziła 47 uczestników, którzy przez kilka miesięcy pracowali nad koncepcjami projektów międzysektorowych  (angażujących osoby z biznesu, samorządu i NGO), które można by wprowadzić w Poznaniu w celu poprawy, jakości życia i usług dla mieszkańców czy integracji. Wszystkie odpowiadały na wyzwania, które liderzy i liderki widzą na co dzień w mieście. W ten oto sposób powstało 9 koncepcji wartych wdrożenia. 

„Koncepcje te zmotywowały nas do kontynuacji działań na rzecz tej grupy” – mówi Agnieszka Muras, koordynatorka przedsięwzięcia z Fundacji Szkoła Liderów – „dlatego też wspólnie z naszymi partnerami Fundacją Veolia Polska i Veolią Energią Poznań przystąpiliśmy do projektowania programu absolwenckiego Szkoły Liderów Miasta Poznania. Do wsparcia tej inicjatywy zaprosiliśmy I Zastępcę Prezydenta Poznania Mariusza Wiśniewskiego, który stał się ambasadorem przedsięwzięcia”. 

„W ubiegłym roku, gdy pojawiła się inicjatywa pod auspicjami pana prezydenta, czyli Szkoła Liderów Miasta Poznania, był to dla nas naturalny moment, żeby się też w to przedsięwzięcie zaangażować -– mówiła Dalida Gepfert, prezeska zarządu Veolii Energia Poznań, Ten wspólny czas pokazał, że ludzie w Poznaniu nie tylko są fantastyczni ze świetnymi pomysłami, ale mają w sobie coś unikalnego dziś, czyli chęć zaangażowania się dla dobra wspólnoty.      

Z tego etapu projektu byliśmy bardzo zadowoleni i pozostaliśmy z poczuciem, że żal byłoby odpuścić tę energię, która się wytworzyła. Stąd pomysł na rozpoczęcie programu absolwenckiego, który świetnie wpisuje się w to co my tutaj wierzymy w poznańskiej Veolii, czyli że wspólnie możemy zrobić więcej niż każdy osobno. Dlatego postanowiliśmy się zaangażować w to przedsięwzięcie w dwojaki sposób. Z jednej strony sfinansować wybrany projekt, a z drugiej strony chcemy być takim liderem, który pomoże i zbierze koalicję przedsiębiorstw oraz innych organizacji niebiznesowych, aby wspierać i uczestniczyć w rozwoju tego programu” – komentowała Dalida Gepfert, zapowiadając przyznanie dotacji autorom wyróżnionego projektu. 

„Cieszę się, że pierwszy program absolwencki Szkoły Liderów Miast jest testowany w Poznaniu. Wydaje mi się, że współgra on z naszą mentalnością poznańską, czyli pracą organiczną u podstaw. Wykonaliśmy pierwszy krok i idziemy dalej. Dlaczego to jest ważne i dlaczego my jako miasto patronujemy temu przedsięwzięciu? My nie patrzymy doraźnie, my patrzymy w przyszłość. Nie chodzi nam w Szkole Liderów Miasta Poznania, żeby liderki i liderzy zdobyli różne doświadczenia i rozeszli się w świat, tylko o to, żeby te więzi i umiejętności kiełkowały i dawały owoce na rzecz Poznania” – mówił podczas inauguracji I Zastępca Prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski. 

A o owocach już wkrótce będzie można mówić z pełną odpowiedzialnością, bowiem ze względu na wysoką jakość pomysłów Veolia Energia Poznań i Fundacja Veolia Polska, postanowiły dofinansować projekt „Inwestor społecznie odpowiedzialny” autorstwa Moniki Lisieckiej, Piotra Szulca, Marty Nowak, Szymona Pawelczyka i Katji Loziny w kwocie 30 tys. zł. 

„Po zapoznaniu się ze wszystkimi projektami, doszliśmy do wniosku, że chcielibyśmy udzielić grantu w wysokości 30 tys. złotych na realizację projektu „Inwestor społecznie odpowiedzialny” – uroczyście ogłosili Dalida Gepfert, prezes zarządu Veolii Energii Poznań i Przemysław Brzywcy z zarządu Fundacji Veolia Polska. 

„Inwestor społecznie odpowiedzialny” to projekt, który ma być unikalnym systemem certyfikacji poznańskich inwestycji, w których inwestorzy (rozumiani przede wszystkim jako deweloperzy) uwzględniają potrzeby społeczne mieszkańców i rozwiązują problemy społeczne miasta.

Opis przedsięwzięcia: 

Projekt ma być unikalnym systemem certyfikacji poznańskich inwestycji, w których inwestorzy (rozumiani przede wszystkim jako deweloperzy) uwzględniają potrzeby społeczne mieszkańców i rozwiązują problemy społeczne miasta.  

Proponujemy, by system certyfikacji obejmował zagadnienia dotyczące m.in.: 
– konsultacji pomysłów inwestycyjnych ze środowiskiem społecznych na etapie tworzenia,  
– zapewniania przestrzeni lokalowej dla aktywności społecznych na osiedlu,  
– uwzględniania rozwiązań ekologicznych obniżających koszty eksploatacji budynku,  
– włączanie się w tworzenie infrastruktury miejskiej przyjaznej mieszkańcom,  
– zadbanie o zapewnienie dostępu do usług społecznych (edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, integracyjnych).   

Za uwzględnienie wskazanych zagadnień w realizacji inwestycji inwestor będzie nagrodzony Gwiazdkami Zaufania Społecznego w skali od 1 do 3 przez kapitułę reprezentowaną przez ekspertów ze środowiska międzysektorowego. 

„Jestem zaskoczona i bardzo szczęśliwa” – mówiła Monika Lisiecka, jedna z autorów projektu. „Nasz projekt faktycznie opiera się na współpracy międzysektorowej, czyli biznesu, sektora społecznego, ekonomii społecznej i samorządu. Do tematu podeszliśmy ambitnie i wykorzystaliśmy to, że temat nas pociągnął, wytworzył energię w grupie roboczej i zaufanie do siebie, które nadal czujemy. Bardzo się cieszę, że daliście nam państwo szansę, żebyśmy ten projekt zrealizować”. 

Autorami, autorkami projektu są: 

Marta Nowak

Jako Radna Osiedla Naramowice dostrzega problemy i wyzwania społeczne występującymi na osiedlach, będąc lokalną liderką realizuje dialog społeczny, chętnie podejmie rozmowy i aktywność z miastem oraz inwestorem, który planuje inwestycje w dzielnicy Naramowice.

Monika Lisiecka

Jako Doradca Biznesowy w Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej prowadzonym przez Fundację Pomocy Wzajemnej „Barka” i Miasto Poznań może promować pomysł wśród organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych działających w Poznaniu. Ponadto jako ekspert ds. ekonomii społecznej w Constructa Plus ma możliwość promować model wśród członków Polskiego Związku Firm Deweloperskich Oddział w Poznaniu, gdzie będzie zachęcać strony środowiska międzysektorowego do dialogu, przybliżać inwestorom sektor pozarządowy i przedstawiać zagadnienia związane z przedsiębiorczością społeczną, wskazywać obszary współpracy międzysektorowej przy rozwiązywaniu konkretnych problemów społecznych.

Katja Lozina

Jako Dyrektor Biura Obsługi Inwestora w Urzędzie Miasta Poznania ma możliwość upowszechniać pomysł Inwestycja Społecznie Odpowiedzialna i przedstawiać oczekiwania społeczności lokalnej wobec inwestorów, którzy realizują i planują aktywności biznesowe w mieście.

Szymon Pawelczyk

Jako Radny Osiedla Łazarz dostrzega problemy i wyzwania społeczne występującymi na osiedlach, będąc lokalnym liderem realizuje dialog społeczny, chętnie podejmie rozmowy i aktywność z miastem oraz inwestorem, który planuje inwestycje w dzielnicy Łazarz.

Piotr Szulc

Jako prawnik specjalizujący się tematach związanych z branżą nieruchomości może zadbać o doprecyzowanie obszarów aktywności inwestorów w ramach działalności społecznie odpowiedzialnej, w ramach swojego zaangażowanie w firmie Ataner ma możliwość zachęcania zarządu spółki do wdrażania przedstawionych w modelu standardów i dawać przykład innym firmom z branży.


Program objęty patronatem honorowym Prezydenta Poznania.

Copyright All Rights Reserved © 2019

×