fbpx

Rozpoczęliśmy 6 edycję Warszawskiej Akademii Młodych Liderów

W dniach 19 – 20 maja rozpoczęliśmy 6 edycję Warszawskiej Akademii Młodych Liderów. Prawie 30 młodych osób z Warszawy zdecydowało się uczestniczyć w kilkumiesięcznym procesie rozwojowym oraz treningu zadaniowym.  

Dzień pierwszy otworzyły nowe koordynatorki WAML 6.0. czyli Agnieszka Wróblewska oraz Daria Kaźmierczak. Następnie zabrały głos: Ewa Kolankiewicz, dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej oraz Katarzyna Czayka – Chełmińska, wice prezeska Fundacji Szkoła Liderów. Osoby uczestniczące poznały także Partnerów Projektu czyli Karolinę Dudek – Rączkę z Centrum Komunikacji Społecznej oraz Joannę Pietrasik z Fundacji Civis Polonus – partnera merytorycznego Programu.  

W dalszej części dnia cala grupa miała okazję do bliższego poznania się. A następnie odbył się panel pt. “Przed jakimi wyzwaniami stoi Warszawa”. Gośćmi byli: Jakub Kiersnowski – prezes Klubu Inteligencji Katolickiej, Adrianna Porowska – prezeska Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej, Jarosław Holwek – Główny Specjalista w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa oraz Rafał Prusinowski – psycholog, psychoterapeuta. Goście mieli kilka minut na przedstawienie sprawy, którą się zajmują a następnie uczestnicy mieli okazję porozmawiać w formule word cafe z każdym z gości, zadać pytania, podyskutować.  

Drugiego dnia zaczęliśmy od badania oczekiwań uczestników, ich potrzeb względem Programu, ale też tego, co oni mogą wnieść do grupy. Stworzyliśmy kontrakt, który obowiązuje przez czas trwania projektu podczas wszystkich spotkań. Odbył się warsztat z typów komunikacji, co okazało się niezbędnym wstępem do dalszej pracy.  

Na zakończenie uczestnicy spotkali absolwentów i absolwentki poprzednich edycji WAMLu w panelu pt. “Jak młodzi odpowiadają na wyzwania stojące przez Warszawą”, prowadzonym przez Karolinę Pawlak, absolwentkę I edycji WAML oraz przedstawicielkę Fundacji Civis Polonus. W paneli udział: Anna Maziarska, Wiktoria Zalewska, Michał Szostak, Na sali było więcej absolwentów, którzy chętnie rozmawiali z uczestnikami, opowiadali o swoich projektach wamlowych i o tym, czym zajmują się obecnie.  

Dwa intensywne dni z jednej strony pozwoliły nam pokazać Program, jego założenia, harmonogram oraz to, co oferujemy Młodym, z drugiej daliśmy przestrzeń uczestnikom do zapoznania się ze sobą, nawiązania nowych relacji z osobami także aktywnymi. Dodatkowo odbył się krótki warsztat na temat typów komunikacji, co pokazało grupie, że każdy jest inny i ta różnorodność jest cena. Rozpoczęcie Programu było dobrą podstawą do dalszych działań w Programie.  

Partnerem merytorycznym w projekcie jest Fundacja Civis Polonus. 

Projekt współfinansuje miasto stołeczne Warszawa.  

Kontakt:  Daria Kaźmierczak
Koordynatorka Warszawskiej Akademii Młodych Liderów 6.0  
[email protected]

Copyright All Rights Reserved © 2019

×