Warszawska Akademia Młodych Liderów

Warszawska Akademia Młodych Liderów (WAML) ma na celu rozwinięcie kompetencji liderskich i społecznych młodych warszawiaków aktywnych w samorządach uczniowskich i studenckich, młodzieżowych radach i grupach nieformalnych, w celu wzmocnienia ich dalszej aktywności społecznej i obywatelskiej.

Warszawska Akademia Młodych Liderów to program dla młodych aktywnych warszawiaków, którzy chcą:

  • działać bardziej profesjonalne,
  • mocniej angażować rówieśników i społeczności lokalne,
  • wykorzystywać dostępne w Warszawie narzędzia i mechanizmy partycypacji młodzieży.

Akademia ma również na celu budowanie sieci aktywnych młodych ludzi, wzajemnie wspierających się w działaniach społecznych, którzy poznali się w działaniu realizując wspólne projekty. Sieć będzie obejmowała kolejne roczniki WAML, które podczas trwania projektu będą miały okazję do spotkań i wymiany doświadczeń.

WAML jest współfinansowany przez Urząd M.st. Warszawy.

 

 

Nowości w programie