fbpx

Warsztaty: Jak być wsparciem dla młodzieży?

Warsztat 18.05.2022:
Młodzi AD 2022 – potrzeby, doświadczenia, wyzwania, aspiracje.

Uczestnicy i uczestniczki wzięli udział w spotkaniu online, które poprowadziła Justyna Józefowicz. Co się zmieniło po pandemii? Z czym się mierzą w mediach społecznościowych? Jak funkcjonują w sytuacjach „na żywo”? Warsztat dotyczył sytuacji w jakiej są w tej chwili młodzi ludzie.

Rozmawialiśmy także o tym, jak być z młodymi osobami: na co zwracać uwagę i co powinno budzić nasz niepokój w kontekście wychwytywania pierwszych oznak depresji, która jest w tej chwili bardzo częsta u nastolatków.  Spotkanie wniosło wiele inspiracji oraz nową perspektywę patrzenia na młodych ludzi. 

Warsztat 7.09.2022:
Jak budować partnerską, podmiotową i wspierającą relację dorosły – młody?

Pod takim tytułem odbył się drugi warsztat dla dorosłych, przeprowadzony w ramach programu Młoda Polska. Uczestnicy i uczestniczki wzięli udział w spotkaniu online, które poprowadziła Justyna Józefowicz.

Warsztat dotyczył problemu, jaki w ostatnim czasie często sygnalizują młodzi ludzie – nie są traktowani poważnie przez dorosłych. Dlaczego to jest ważne? Co partnerska relacja z dorosłymi może zmienić w wychowaniu i edukacji młodych ludzi? Jak to wpływa na stan i kondycję psychiczną młodego pokolenia? 

Rozmawialiśmy o wyzwaniach, jakie stoją przed dorosłymi. O niepewności i obawach, które im towarzyszą podczas pracy z młodzieżą. Zakończyliśmy z wnioskiem, że tylko za sprawą partnerskiej i wspierającej relacji będziemy w stanie dotrzeć do młodych ludzi i mieć szansę ich poznać. Warto więc wykonać ten wysiłek! 

—————————————————

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Copyright All Rights Reserved © 2019

×