fbpx

Rekrutacja wizyty studyjne 6-7.10

Data: 15.09.2016

Oferta skierowana jest do Absolwentek i Absolwentów Szkoły Liderów Polonijnych. Rekrutacja trwa do 15 września br.

Wizyty studyjne proponowane Absolwentkom i Absolwentom Szkoły Liderów Polonijnych:

  1. „Żyj z pasją”organizowana przez Fundację Pasja to Ja
  2. „Organizujmy się! Jak budować silne społeczności lokalnej organizowana przez Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides

Do udziału w wizytach zaprosimy maksymalnie 10 osób (po 5 osób w każdej lokalizacji). Wszystkie spotkania odbywają się w języku polskim. Uczestnik otrzyma dofinansowanie kosztów podróży w kwocie do 500 zł.

Formularz rekrutacyjny:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyDnPAjqGhKVOALnWS0IlX7TGHl4Sp3rmwpAu8vCM5FQ_aRw/viewform

Rekrutacja trwa do 15 września. Wyniki opublikujemy na stronie www.szkola-liderow.pl najpóźniej 19 września.

Więcej informacji na temat wizyt:

Żyj z pasją to pokazanie dobrych praktyk inspirowania młodych ludzi z Rakowa i okolic do odkrywania w sobie pasji oraz czerpania inspiracji od innych, ale nie tylko. To także pokazanie dobrych praktyk jak angażować lokalną społeczność wokół zasobów naturalnych Doliny Kacanki i odkrywanie talentów wśród dzieci i młodzieży w trakcie EKOFESTYNU, itp. czy innych wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej  Dolina Kacanki w Wiązownicy Kolonii. Tematem przewodnim jest pokazanie aktywności lokalnej w konkretnych przykładach oraz zachęcenie do stworzenia nowych praktyk z udziałem uczestników wizyty w ramach wymiany doświadczeń.

Wizyta ma charakter poznawczo- kreatywny. Oprócz wspomnianych działań elementem wizyty jest pokazanie walorów przyrodniczych i historyczno- kulturowych regionu.

Raków to gmina w powiecie kieleckim o bogatej historii sięgającej tradycji ariańskich.

Wiązownica to sołectwo w powiecie staszowskim zlokalizowane w urokliwej Dolinie Kacanki, posiadające zabytkowy pałac.

Obydwie miejscowości znajdują się na terenie województwa świętokrzyskiego.

Korzyścią z udziału będzie poznanie dwóch różnych form pracy organizacji pozarządowych i dwóch różnych etapów działań, doświadczeń i praktyk kreowania aktywności. Fundacja powstała w czerwcu tego roku w odpowiedzi na potrzeby lokalnej społeczności i brak oferty dla młodych w gminie.

Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Dolina Kacanki realizuje z powodzeniem od kilku lat różnorakie projekty społeczne, edukacyjne, itp.

Organizujmy się! Jak budować silne społeczności lokalne?

Jeśli jesteś ciekawy jak w Katowicach skrzykuje się sąsiadów mieszkających obok siebie i tworzy z nich sprawnie działające grupy, to ta wizyta jest właśnie dla Ciebie!

Tematem przewodnim wizyty będzie zaprezentowanie skuteczności metody organizowania społecznościowego na przykładzie sprawnie działających grup sąsiedzkich w Katowicach, które mają realny wpływ na kształtowanie swojego najbliższego otoczenia.

Wizyta studyjna ma na celu zaprezentowanie długoletniego doświadczenia Stowarzyszenia Bona Fides w działaniach na rzecz aktywizacji mieszkańców Katowic i wpływania na władze lokalne przy wykorzystaniu metody organizowania społecznościowego. Uczestnicy będą mieli okazje zapoznać się z dobrymi praktykami z zakresu działań strażniczych i akcjami społecznymi, które wsparło Bona Fides.

W trakcie wizyty poznasz elementy metody w oparciu o którą Bona Fides aktywizuje mieszkańców Katowic. Organizatorzy zdradzą Ci przepis na prowadzenie skutecznej kampanii społecznej, pokażą jak pracować z mieszkańcami tak, aby tworzyli oni demokratyczne struktury zdolne do podejmowania decyzji we własnym imieniu.

Na początku pierwszego dnia poznacie trzy obszary działalności Stowarzyszenia Bona Fides, a są nimi: organizowanie społecznościowe, działania strażnicze (watchdog) oraz wolontariat. Po tym wprowadzeniu nastąpi szkolenie z metody organizowania społecznościowego.W trakcie trwania szkolenia  poznacie m.in: kolejność kroków oraz specyfikę wykorzystywanej przez nas metody.

W trakcie ćwiczeń będziecie mieli okazję wcielić się w role decydentów,  i mieszkańców. Zobaczycie jak wygląda proces konsultowania ważnych inwestycji. Co pomaga,  a co jest przeszkodą w trakcie prowadzenia takich negocjacji? Jakie zachowania pomagają w skuteczności ich prowadzenia?  Jaką rolę pełni miejsce w którym takie spotkanie się odbywa? Na te i wiele innych pytań postaramy się odpowiedzieć wspólnymi siłami. Ponadto w trakcie szkolenia zostaną poruszone tematy związane z prowadzeniem kampanii społecznych z mieszkańcami.

Drugiego dnia organizatorzy zabiorą was na wycieczkę szlakiem osiedli, na których pracują. Będziecie mieli okazję poznać liderów Inicjatyw Sąsiedzkich, z którymi współpracują. Oni jako eksperci oprowadzą was po swoich “małych ojczyznach”, pokazując jednocześnie sukcesy, które udało im się osiągnąć. Spotkanie z prezydentem? Walka o nowy skate point, parking i chodnik? Organizowanie festynu osiedlowego? Te i wiele innych tematów nie mają dla nich  żadnych tajemnic!

Pytania prosimy kierować na adres:

[email protected]

Logotyp

Copyright All Rights Reserved © 2019

×