Miejska oferta szkoleniowa – Warszawa

To program całorocznych, bezpłatnych szkoleń przygotowany z myślą o warszawskich wolontariuszkach i wolontariuszach współpracujących z organizacjami pozarządowymi i instytucjami na terenie całej Warszawy.

W tym roku organizujemy trzecią edycję programu będącego odpowiedzią na potrzebę przygotowania i prowadzenia miejskiej oferty szkoleniowo-edukacyjnej dla wolontariuszy w Warszawie. Zachęcamy organizatorów wolontariatu do zgłaszania ochotników na wybrane szkolenia. Dzięki temu w instytucjach pozostanie nowa wiedza i kompetencje nabyte przez wolontariusza, a doświadczenie szkoleniowe przyczyni się do wzmocnienia jego więzi z organizatorem i będzie przydatne w dalszym rozwoju.

  • W 2017 r. przeszkoliliśmy 302 wolontariuszy z 74 organizacji i instytucji warszawskich.
  • W 2018 r. udało nam się zebrać na warsztatach 316 ochotników z 83 organizacji i instytucji.
  • W 2019 r. zrealizowaliśmy 16 szkoleń, w których wzięło udział prawie 200 wolontariuszy i wolontariuszek, z ponad 55 organizacji i instytucji.
  • W 2020 r. zrealizowaliśmy 34 szkolenia, w których udział wzięło prawie 350 wolontariuszy i wolontariuszek, z niemalże 90 organizacji i instytucji.

W 2020 r. po raz pierwszy realizowaliśmy ofertę szkoleniowo-edukacyjną dla wolontariuszy i wolontariuszek z obszaru opiekuńczo-leczniczego. W ramach której odbyły  się nie tylko specjalistyczne szkolenia, ale również grupowe i indywidualne superwizje oraz otwarte wydarzenia sieciujące dla wszystkich zainteresowanych pomaganiem osobom w trudnej sytuacji życiowej i zdrowotnej.

Kontakt:

Aneta Birnbaum [email protected]
Anna Warwas [email protected]

Więcej szczegółów na stronie www.ochotnicy.waw.pl w zakładce szkolenia.

Projekt realizowany jest przez Fundację Szkoła Liderów w ramach działania „Przygotowanie i prowadzenie miejskiej oferty szkoleniowo-edukacyjnej dla wolontariuszy w Warszawie” i jest częścią projektu „Ochotnicy warszawscy” integrującego działania wspierające rozwój wolontariatu w stolicy.

Nowości w programie