Miejska oferta szkoleniowa – Warszawa

To program całorocznych, bezpłatnych szkoleń przygotowany z myślą o warszawskich wolontariuszkach i wolontariuszach współpracujących z organizacjami pozarządowymi i instytucjami na terenie całej Warszawy. 

W tym roku organizujemy już piątą edycję programu będącego odpowiedzią na potrzebę przygotowania i prowadzenia miejskiej oferty szkoleniowo-edukacyjnej dla wolontariuszy w Warszawie. Zachęcamy organizatorów wolontariatu do zgłaszania ochotników na wybrane szkolenia. Dzięki temu w instytucjach pozostanie nowa wiedza i kompetencje nabyte przez wolontariusza, a doświadczenie szkoleniowe przyczyni się do wzmocnienia jego więzi z organizatorem i będzie przydatne w dalszym rozwoju. 

Tylko w 2022 roku zrealizowaliśmy

30 szkoleń
w których wzięło udział 356 wolontariuszy
z 99 organizacji!

W roku 2021:

  • zrealizowaliśmy 27 szkoleń,
  • w których wzięło udział 279 wolontariuszy i wolontariuszek
  • z 71 organizacji i instytucji.
  • A od 2017 roku przeszkoliliśmy ponad tysiąc wolontariuszy i wolontariuszek związanych z warszawskimi organizacjami i instytucjami.  

Od 2020 r. realizujemy także ofertę szkoleniowo-edukacyjną dla wolontariuszy i wolontariuszek z obszaru opiekuńczo-leczniczego. W ramach której odbywają się nie tylko specjalistyczne szkolenia, ale również konsultacje grupowe w formie superwizji oraz otwarte wydarzenia sieciująco-informacyjne dla wszystkich zainteresowanych pomaganiem osobom w trudnej sytuacji życiowej i zdrowotnej. 

Kontakt: 

Julia Rukowicz-Szcześniak [email protected] 
Dorota Kaiper [email protected] 
Aneta Birnbaum [email protected]  

 

Więcej szczegółów na stronie www.ochotnicy.waw.pl w zakładce szkolenia.

Projekt realizowany jest przez Fundację Szkoła Liderów w ramach działania „Przygotowanie i prowadzenie miejskiej oferty szkoleniowo-edukacyjnej dla wolontariuszy w Warszawie” i jest częścią projektu „Ochotnicy warszawscy” integrującego działania wspierające rozwój wolontariatu w stolicy.

Nowości w programie