Wschód Liderów

Projekt dotyczy skoncentrowanego regionalnie i tematycznie wsparcia liderów. Odpowiada na potrzebę zwiększenia umiejętności liderskich i partycypacyjnych lokalnych działaczy.

Celem jest wzmocnienie organizacji i ruchów społecznych w woj. świętokrzyskim i podlaskim poprzez przeniesienie metodyki kształcenia liderów oraz know-how FSL na poziom regionów w ramach: szkoły trenerów przywództwa i dwóch szkół przywództwa dla liderów oraz tutoring – indywidualne wsparcie w rozwoju liderskim, w tym przygotowanie planów rozwoju organizacji/ruchów. Działania poprzedzi diagnoza potrzeb.

Harmonogram projektu:
1-30.09.2021   | Kampania promocyjna i rekrutacja do Szkoły Trenerów Przywództwa (rekrutacja właśnie się rozpoczęła, sprawdź informacje poniżej).

25-27.11.2021 |1 zjazd STP

13-15.01.2022 |2 zjazd STP

24-26.02.2022 |3 zjazd STP

17-19.03.2022 |4 zjazd STP

17 września 2021 r. – zapraszamy na konferencję prasową do Białegostoku (szczegóły poniżej).

​W 2022 r. dwie Szkoły Przywództwa w regionach

Projekt realizowany przez Fundację Szkoła Liderów w partnerstwie z regionalnymi organizacjami wspierającymi, aby zapewnić jakość merytoryczną i know-how oraz bazować na lokalnej znajomości potrzeb i kontekstów. Partnerami w projekcie jest Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach (http://centrumwolontariatu.eu/) oraz Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych z Białegostoku (http://www.owop.org.pl/).

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z koordynatorką projektu:

Beata Borkowska-Ślósarska: [email protected]

Nowości w programie