Wschód Liderów

Projekt dotyczył skoncentrowanego regionalnie i tematycznie wsparcia liderów. Odpowiadał na potrzebę zwiększenia umiejętności liderskich i partycypacyjnych lokalnych działaczy.

Celem programu było wzmocnienie organizacji i ruchów społecznych w woj. świętokrzyskim i podlaskim poprzez przeniesienie metodyki kształcenia liderów oraz know-how FSL na poziom regionów w ramach: szkoły trenerów przywództwa i dwóch szkół przywództwa dla liderów oraz tutoring – indywidualne wsparcie w rozwoju liderskim, w tym przygotowanie planów rozwoju organizacji/ruchów. Działania poprzedziła diagnoza potrzeb.

Harmonogram projektu:
1-30.09.2021   | Kampania promocyjna i rekrutacja do Szkoły Trenerów Przywództwa

25-27.11.2021 |1 zjazd STP

13-15.01.2022 |2 zjazd STP

17-19.03.2022 |3 zjazd STP

5-7.05.2022 |4 zjazd STP

 

Szkoła Przywództwa w województwie podlaskim:

  • 19-21.05.2022
  • 23-25.06.2022
  • 08-10.09.2022
  • 20-22.10.2022

 

Szkoła Przywództwa w województwie świętokrzyskim:
  • 07-09.04.2022
  • 09-11.06.2022
  • 22-24.09.2022
  • 20-22.10.2022

Partnerami w projekcie byli: Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach (http://centrumwolontariatu.eu/) oraz Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych z Białegostoku (http://www.owop.org.pl/).

 

Co udało się wypracować w ramach projektu?
– 2 raporty regionalne nt. barier działalności liderów i obszarów, w których potrzebują wsparcia 
– 12 scenariuszy szkoleń 
– 4 szkolenia w ramach Szkoły Trenerów Przywództwa oraz 8 szkoleń w ramach Szkół Przywództwa 
– 114 godzin tutoringu indywidualnego 
– 37 planów rozwoju organizacji –
–  2 podcasty 
– 2 regionalne sieci liderskie 
 
Najważniejsze rezultaty projektu: 
– 2 regiony o niskim poziomie zaangażowania społecznego pozyskały kadrę trenerów przywództwa 
– 38 osób zwiększyło swoje kompetencje przywódcze przez udział w działaniach rozwojowych 
– 38 organizacji wzmocniło potencjał i aktywność dzięki zwiększeniu kompetencji liderskich poprzez udział w Szkołach Przywództwa 
– 2 regionalne sieci liderów zostały włączone do sieci ogólnopolskiej 
– 14 tutorów zostało przygotowanych do pracy w regionach

 

 

Nowości w programie