fbpx

Wydarzenie online: Innowacje w pomaganiu i leczeniu. Jak się pomaga z użyciem nowych technologii?

Pandemia koronawirusa zmieniła sposób w jaki pracujemy, uczymy się, organizujemy pomoc i wsparcie dla siebie nawzajem. Jednocześnie zachodzi rewolucja technologiczna na niespotykaną dotąd skalę. 

  • Jak można wykorzystywać nowe technologie do niesienia pomocy czy leczenia? 
  • Jak i z kim współpracować, żeby tworzyć innowacyjne projekty pomocowe i wolontariackie? 
  • Jak organizować pracę wolontariuszy w obszarach, które najbardziej teraz tego potrzebują? 

Zapraszamy 24 listopada o godz. 17.30 na spotkanie online, którego gościem będzie Aleksandra Ochlik z Fundacja Znajdź Pomoc – jednej z organizacji stojących za projektem Technologią w Raka. 

Prowadzenie i moderacja: 
Aneta Birnbaum oraz Anna Warwas – koordynatorki miejskiej oferty szkoleniowo-edukacyjnej dla wolontariuszy, Fundacja Szkoła Liderów. 

Udział bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Osoby zarejestrowanie otrzymają link do wydarzenia. 

Obowiązują zapisy poprzez formularz

Dołącz do wydarzenia na Facebooku

Do udziału zapraszamy przede wszystkim: 

  • Osoby zaangażowane w pomaganie w Warszawie (seniorom, osobom chorym lub z niepełnosprawnościami, dzieciom i młodzieży z trudnościami wychowawczymi lub edukacyjnymi, rodzinom w trudnej sytuacji, ofiarom przemocy, uchodźcom). 
  • Wolontariuszy i wolontariuszki z obszaru opiekuńczo-leczniczego (zaangażowanych obecnie lub w przeszłości w działania organizacji i instytucji pomagających osobom w trudnej sytuacji zdrowotnej, życiowej, związanej z niepełnosprawnością czy przewlekłą chorobą danej osoby na przykład domów pomocy społecznej, hospicjów, szpitali). 
  • Osoby z Warszawy, które są zainteresowane wolontariatem w wyżej wymienionych obszarach. 
  • Koordynatorów i koordynatorki wolontariatu. 
  • Osoby zainteresowane tematem wolontariatu w Warszawie. 

 
Więcej informacji na stronie Ochotnicy Warszawscy
 
Dodatkowych informacji udzielają:  

Aneta Birnbaum: [email protected] 
Anna Warwas: [email protected] 

Oferta szkoleń i wsparcia dla wolontariuszy placówek i organizacji opiekuńczo-leczniczych jest realizowana przez Fundację Szkoła Liderów w ramach projektu „Ochotnicy warszawscy” integrującego działania wspierające rozwój wolontariatu w stolicy. 

Copyright All Rights Reserved © 2019

×