fbpx

Wyzwania kadencji samorządu 2014-2018. Raport KSKL

Gmina to jednostka samorządu pozostająca najbliżej obywateli, co w prze- prowadzonej sondzie widoczne jest w ilości oczekiwanych względem niej działań. Liderzy poruszyli prawie trzydzieści tematów, którymi ich zdaniem w nadchodzącej kadencji powinny zająć się władze gminne. Włodarzom wojewódzkim wyznaczono dwadzieścia obszarów.

Nadchodząca kadencja przypada na nowy okres programowania budżetu Unii Europejskiej. W latach 2014–2020 w ramach polityki spójności Polska otrzyma ponad 82,5 mld euro, a kolejne fundusze zostaną rozdysponowane w obrębie wspólnej polityki rolnej i dotacji na rybołówstwo.1 Jest to ostatnia wieloletnia perspektywa finansowa, w której Polska ma szanse na tak duże wsparcie.

Świadomość tego faktu i jednocześnie doświadczenia zebrane przez władze samorządowe w poprzednich latach powodują, że hasło funduszy unij- nych było najczęściej powtarzanym wyzwaniem stojącym przed gminą. 43 proc. liderów i liderek poruszyło tę kwestię w swoich wypo- wiedziach, przy czym często zaznaczając, że musi być to „mądre”, dążące do rozwoju lokalnego wydatkowanie środków. Wielokrotnie fundusze były „słowem kluczem” determinującym całe życie samorządów.

Ściągnij: Wyzwania kadencji samorządu 2014-2018. Raport KSKL

Copyright All Rights Reserved © 2019

×