fbpx

ukraiński samorząd stać na konsultacje społeczne

W polskich samorządach o konsultacjach zaczęto mówić 20 lat po reformie samorządowej. Ten późny start sprawił, że w Polsce realizacja konsultacji społecznych często trafia na opór ze strony władz i nieufność ze strony społeczności lokalnej. Chcemy, aby ukraińskie samorządy skorzystały z naszego doświadczenia i wprowadzały od początku swego istnienia narzędzia partycypacji.

Maja Mańkowska
Maja Mańkowska
Koordynatorka programu „Bez mieszkańców się nie da!”
prowadzonego wśród samorządowców na Ukrainie

Ukraina się zmienia, trwa decentralizacja, konsolidują się małe jednostki administracyjne tworząc gminy, które stanowią jednostki samorządowe najniższego szczebla. To świetny moment na promowanie na Ukrainie idei konsultacji społecznych. Właśnie wróciliśmy z Kijowa, gdzie przeprowadziliśmy pierwsze szkolenie dla uczestników programu „Bez mieszkańców się nie da. Konsultacje społeczne standardem funkcjonowania skonsolidowanych gmin.” Na Ukrainie trwa reforma decentralizacyjna,

Polska towarzyszy Ukrainie do początków reformy samorządowej, zespół polskich ekspertów pracował nad stworzeniem rekomendacji dla Ukrainy do przeprowadzenia procesu decentralizacji państwa. Współpraca trwa nadal. Nasz projekt jest realizowany w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji finansowanego ze środków polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Rządu Kanady. W ramach projektu polscy samorządowcy, którzy prowadzili konsultacje społeczne dzielą się swoim doświadczeniem z samorządowcami z Ukrainy.

Idea konsultacji społecznych jest ważna dla tworzących się samorządów zarówno z perspektywy tworzenia dobrego prawa miejscowego, jak i w szerszym kontekście – budowania płaszczyzny
współpracy pomiędzy władzami samorządowymi i społecznością lokalną. Spotkanie z ukraińskim
samorządowcami utwierdziło nas w przekonaniu, że konsultacje społeczne mogą stać się bodźcem do
rozwijania na Ukrainie demokracji partycypacyjnej.

Nasz projekt skierowany jest do dziesięciu gmin z oblastii (województw) Czerkawskiego,
Czernichowskiego i Połtawskiego, gdzie powstanie dziesięć regulaminów konsultacji społecznych, a
następnie zostaną przeprowadzone konsultacje.

 

 

Copyright All Rights Reserved © 2019

×