RODO – klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA  

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Szkoła Liderów ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa.  

W sprawach związanych z Państwa danymi, w tym realizacji swoich praw proszę się kontaktować na adres e-mail: [email protected]

Dane będą przetwarzane w celu zorganizowania określonego wydarzenia lub realizacji projektu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO, czyli w związku z uzasadnionym interesem administratora danych, którym jest zorganizowanie określonego wydarzenia lub realizacji projektu, W tym celu przetwarzamy dane.  

Dane mogą być udostępniane innym podmiotom, które współpracują  
z Administratorem danych przy organizowaniu określonego wydarzenia lub realizacji projektu, w szczególności firmom cateringowym, hotelom i ośrodkom wypoczynkowym. 

Dane przetwarzane będą przez okres trwania wydarzenia lub realizacji projektu, oraz później  
w celach rozliczeniowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.  

Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej. 

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. 

Administrator informuje, że nie przetwarza Państwa danych w sposób, który prowadzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania. 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.