fbpx

Rodo. Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Informujemy, że Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Fundacja Szkoła Liderów ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa.

W sprawach związanych z Pani / Pana danym, w tym realizacji swoich praw proszę się kontaktować na adres e-mail: [email protected]

Dane będą przetwarzane w celu zorganizowania zbiórki i utrzymywania kontaktu z darczyńcami. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), czyli w związku z uzasadnionym interesem administratora danych, którym jest prowadzenie działań informacyjnych oraz edukacyjnych za pośrednictwem fanpage organizacji na portalu Facebook, Twitter, Linkedin oraz przy pomocy wiadomości e-mail. W tym celu przetwarzamy następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, adres zamieszkania/zameldowania,.

Dane mogą być udostępnione innym podmiotom tylko na podstawie umowy pomiędzy Fundacją Szkoła Liderów a innym podmiotem.

Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej.

Ma Pani / Pana prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Ma Pani / Pana prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania oraz przenoszenia danych. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Administrator informuje, że nie przetwarza Pani / Pana danych w sposób, który prowadzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowania.

Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Copyright All Rights Reserved © 2019

×