Akademia Samorządu

Programem zarządza Zespół Polityczny, a w szczególności:
Iwona Ciećwierz – specjalistka ds. samorządu

to program służący wsparciu przedstawicieli władz lokalnych wybranych w wyborach 2014 roku, zarówno uchwałodawczych (radni), jak i wykonawczych (wójtowie, burmistrzowie, prezydenci). Program zapełnia lukę w edukacji pochodzących z wyborów samorządowców, oferując całoroczny cykl edukacyjny, w kadencji 2014-2018. Odbiorcami programu obecnie jest 170 samorządowców, absolwentów i absolwentek programów Szkoły Liderów.

Na program składają się:
– konferencje, seminaria, warsztaty specjalistyczne
– cykl webinariów specjalistycznych
– analizy i wsparcie eksperckie
– platforma wymiany doświadczeń i wiedzy online, m.in. w mediach społecznościowych

Konferencje i warsztaty przeznaczone są dla Absolwentów programów Szkoły Liderów, natomiast ogólnodostępne materiały informacyjne, webinaria i kalendarz samorządowca służą wszystkim zainteresowanym samorządowcom w Polsce. W 2016 roku oferta dla samorządowców zogniskowana jest w 3 obszarach tematycznych: nowe technologie, ochrona zdrowia, edukacja.
Program jest współorganizowany przez Szkołę Liderów oraz Fundację Konrada Adenauera w Polsce, przy wsparciu Orange Polska , PZU SA i PwC Polska.

donorzy.004

Nowości w programie