LIDERZY DLA MŁODZIEŻY

Koordynatorka projektu – Małgorzata Czarnecka

Świętokrzyski Program Rozwoju Liderów „Liderzy dla Młodzieży” powstał z inicjatywy Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Pana Adama Jarubasa i realizowany jest przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach we współpracy z Fundacją Szkoła Liderów.

W ciągu 5 miesięcy trwania Programu każdy z uczestników przejdzie zaawansowany kurs przywództwa lokalnego, wzmocni swoje kompetencje kierowania zespołem i wprowadzania zmian. Sprawdzi swój indywidualny potencjał liderski i zastanowi się, jak w pełni go wykorzystać w pracy nad rozwojem młodzieży w regionie. Obok bloków szkoleniowych każdy z liderów otrzymuje także wsparcie doświadczonego tutora.

Jednym z rezultatów Programu jest także powstanie nieformalnych partnerstw lokalnych na rzecz młodzieży, które otrzymają dodatkowe wsparcie w wytyczaniu i wdrażaniu celów związanych z rozwiązywaniem problemów młodzieży.
Ważnym elementem programu jest budowanie relacji między różnymi liderami aktywnymi w województwie świętokrzyskim. Regionalny Program Rozwoju Liderów jest odpowiedzią na problemy dotyczące aktywności społecznej mieszkańców województwa świętokrzyskiego zawartych w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 oraz oraz w „Świętokrzyskie dla młodych. Kierunki wspierania aktywności społecznej młodzieży województwa świętokrzyskiego na lata 2017-2020.