Przywództwo w samorządzie

ODPORNI LIDERZY – ODPORNE MIASTA

fot. Marco Verch, Flickr.com; licence: CC-BY 4.0; Szkoła Liderów


O projekcie: 

Od 2017 roku Fundacja Szkoła Liderów i  Fundacja Veolia Polska z sukcesem realizują program Szkoła Liderów Miast, skierowany do liderów samorządu, organizacji pozarządowych i biznesu z wybranych miejscowości, którzy wspólnie przechodzą kurs liderski i wiedzy o mieście, by wspólne, ponad podziałami, wypracowywać rekomendacje i wskazówki dla władz swoich miast,  a następnie wdrażać pomysły w życie. Dotychczas program odbył się w 12 miastach w całej Polsce, a w gronie absolwentów jest już 140 osób. 

Z początkiem 2020 roku, aby rozwinąć działania skierowane do liderów miejskich, powstała koncepcja specjalnego programu dedykowanego przedstawicielom władz miejskich – osobom o największym  wpływie, pod nazwą “Przywództwo w samorządzie”.  Jego celem jest budowanie odporności na kryzysy miast, poprzez rozwój umiejętności przywódczych ich liderów oraz pogłębienie wiedzy na temat urban resilience (odporności miejskiej) pod kątem wyzwań zdrowotnych, ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Istotą przedsięwzięcia jest też rzeczywista wymiana doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań na problemy systemowe między kierownictwem miast, którą umożliwi praca warsztatowa wykorzystywana w cyklu szkoleniowym. 

W projekcie udział weźmie 35-40 osób piastujących kluczowe, dla działania samorządu, stanowiska (burmistrzowie, prezydenci, zastępcy, skarbnicy, sekretarze, szefowie kluczowych departamentów, kierownictwo Rad Miejskich) z 10 zaproszonych miast

Zakres merytoryczny: 

PRZYWÓDZTWO I STRATEGIA 

 • Przywództwo w mieście 
 • Lider w czasie kryzysu – o stylach przywództwa 
 • Analiza przywódczego potencjału – Extended DISC 
 • Komunikacja i praca w zespole w sytuacji kryzysu 

ELASTYCZNE MIASTO ODPORNE NA KRYZYSY 

 • Indeks odporności miejskiej  
 • Ekonomia i społeczeństwo 
 • Środowisko i infrastruktura 
 • Zdrowie i dobrobyt

Składowe programu:  

 • 8 spotkań on-line (2,5-3 h)  
 • 1,5 dniowe spotkanie wyjazdowe (8-10 h)
  – jeśli sytuacja epidemiczna pozwoli (październik 2020) 

Terminy:

ZJAZD DATA DZIEŃ TYGODNIA GODZINA 
I ZJAZD 29 MAJA 2020 Piątek 14.00 – 16.30 
II ZJAZD 4 CZERWCA 2020 Czwartek 9.00 – 12.00 
III ZJAZD 18 CZERWCA 2020 Czwartek 9.00 – 12.00 
IV ZJAZD 2 LIPCA 2020 Czwartek 9.00 – 12.00 
V ZJAZD 20 SIERPNIA 2020 Czwartek 9.00 – 12.00 
VI ZJAZD 27 SIERPNIA 2020 Czwartek 9.00 – 12.00 
VII ZJAZD 10 WRZEŚNIA 2020 Czwartek 9.00 – 12.00 
VIII ZJAZD 24 WRZEŚNIA 2020 Czwartek 9.00 – 12.00 
IX ZJAZD PAŹDZIERNIK Weekend 1,5 dnia 

* W 2013 roku powstała inicjatywa 100 Resilient Cities (100RC), w ramach której panel ekspertów opracował fundamenty miast odpornych opartych na czterech filarach: przywództwo i strategia, infrastruktura i środowisko, dobrobyt i zdrowie oraz ekonomia i społeczeństwo. Stanowić one ramy programowe “Przywództwa w samorządzie”.  

Urban/city resilience to zdolność miasta do radzenia sobie ze zmianami, jego odporność na zdarzenia niszczące (katastrofy naturalne, kryzysy, problemy społeczno-ekonomiczne) oraz umiejętność regeneracji poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Umożliwia rozwiązywanie problemów w sposób, który nie tylko zapewnia powrót do codziennej działalności po kryzysie, ale gwarantuje także – dzięki uczeniu się i wyciąganiu wniosków – długookresowy rozwój. Wymaga włączającego, spójnego i wszechstronnego przywództwa. Daje szansę na to, żeby spojrzeć na miasta jak na złożone ekosystemy, uwzględniając ich wielowymiarowy charakter, potencjał rozwojowy, a także zwracając uwagę na dynamikę zakłóceń i kryzysów. Pozwala także zrozumieć i przewidzieć trajektorie zmian, umożliwiając jednocześnie budowę mechanizmów, które mogą im zapobiegać lub je niwelować. 


Przywództwo w samorządzie realizowane jest w ramach projektu Szkoła Liderów Miast. Partnerem projektu jest Fundacja Veolia Polska.