Przywództwo w samorządzie

ODPORNI LIDERZY – ODPORNE MIASTA

fot. Marco Verch, Flickr.com; licence: CC-BY 4.0; Szkoła Liderów


„Przywództwo w samorządzie” to program szkoleniowy poświęcony tematowi rezyliencji (odporności) miejskiej, czyli zdolności miast do wychodzenia z kryzysów i uodparniania się na nie w przyszłości, dzięki umiejętnościom zauważania potencjalnych zagrożeń. City resilience (rezyliencja miejska) pozwala spojrzeć na miasto jako organizm, zestaw naczyń połączonych, gdzie mieszkańcy, lokalne władze, przedsiębiorcy i przedstawiciele innych sektorów współpracują, aby stworzyć rozwiązania optymalne dla wszystkich. W programie w sposób szczególny przyglądamy się trzem wymiarom miejskiej rezyliencji, które okazują się dziś szczególnie ważne: przywództwu, środowisku i zdrowiu.

Cel: 

Celem “Przywództwa w samorządzie” jest budowanie odporności na kryzysy miast, poprzez rozwój umiejętności przywódczych ich liderów oraz pogłębienie wiedzy na temat city resilience. Istotą przedsięwzięcia jest też rzeczywista wymiana doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań na problemy systemowe między kierownictwem miast, którą umożliwi praca warsztatowa wykorzystywana w cyklu szkoleniowym. 

Dla kogo?

„Przywództwo w samorządzie” to program z zakresu przywództwa samorządowego, skierowany do kierownictwa urzędów miejskich, szefów instytucji publicznych oraz radnych miejskich wybranych miejscowości

Kluczowe tematy, które będą poruszane w Programie: 

PRZYWÓDZTWO I STRATEGIA 

  • współpraca, budowanie zespołu i zaufania,  
  • skuteczna komunikacja,  
  • style przywództwa i wywieranie wpływu, 
  • budowanie wizji,  
  • wprowadzanie zmiany,  
  • wystąpienia publiczne.  

KLIMAT/ŚRODOWISKO NATURALNE 

  • indeks rezyliencji miejskiej i jego wymiary, 
  • identyfikacja wyzwań środowiskowych,  
  • sposoby na budowanie odporności w miastach w obszarze podst. zasobów, w tym energii, powietrza, wody i zieleni.  

ZDROWIE I DOBROSTAN 

  • zdrowie publiczne w kontekście zmiany klimatu i wyzwań popandemicznych 

* W 2013 roku powstała inicjatywa 100 Resilient Cities (100RC), w ramach której panel ekspertów opracował fundamenty miast odpornych opartych na czterech filarach: przywództwo i strategia, infrastruktura i środowisko, dobrobyt i zdrowie oraz ekonomia i społeczeństwo. Stanowią one ramy programowe “Przywództwa w samorządzie”.  

Urban/city resilience to zdolność miasta do radzenia sobie ze zmianami, jego odporność na zdarzenia niszczące (katastrofy naturalne, kryzysy, problemy społeczno-ekonomiczne) oraz umiejętność regeneracji poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Umożliwia rozwiązywanie problemów w sposób, który nie tylko zapewnia powrót do codziennej działalności po kryzysie, ale gwarantuje także – dzięki uczeniu się i wyciąganiu wniosków – długookresowy rozwój. Wymaga włączającego, spójnego i wszechstronnego przywództwa. Daje szansę na to, żeby spojrzeć na miasta jak na złożone ekosystemy, uwzględniając ich wielowymiarowy charakter, potencjał rozwojowy, a także zwracając uwagę na dynamikę zakłóceń i kryzysów. Pozwala także zrozumieć i przewidzieć trajektorie zmian, umożliwiając jednocześnie budowę mechanizmów, które mogą im zapobiegać lub je niwelować. 


W 2020 i 2021 roku odbyły się dwie edycje programu. Wzięło w nich udział 68 osób z Tarnowskich Gór, Kraśnika, Chrzanowa, Hrubieszowa, Zamościa, Zgorzelca, Szczytna, Sierpca i Miasteczka Śląskiego, Darłowa, Żyrardowa, Świecia, Nakła nad Notecią, Leśnej, Słupcy, Garwolina, Krupskiego Młyna, Trzebini.

Nowości w programie


Przywództwo w samorządzie realizowane jest w ramach projektu Szkoła Liderów Miast – VI edycja. Partnerem projektu jest Fundacja Veolia Polska.