fbpx

Jak wygląda liderstwo w województwie świętokrzyskim? A jak w podlaskim??

Mieliśmy okazję przyjrzeć się jak wygląda liderstwo w świętokrzyskim i na Podlasiu w 2021 roku, kiedy to w ramach programu Wschód Liderów Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach przygotowało i przeprowadziło badanie w grupie liderów i liderek organizacji pozarządowych.

Badanie przeprowadzono także w województwie podlaskim we współpracy z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.  

Dzięki przeprowadzeniu wywiadów (indywidualnych i grupowych) z liderami reprezentującymi organizacje o różnorodnym rodowodzie i czasie powstania, udało się pozyskać informacje o tym, jak lokalne przywództwo radzi sobie w kilku szczególnie ważnych obszarach: zmianie, pandemii COVID-19, wartościach, planach i strategii, współpracy z ludźmi oraz otoczeniu. 

Czego mi.in się dowiedzieliśmy? 

– liderzy i liderki potrzebują wsparcia i zaangażowania – zarówno od lokalnych władz, jak i od swoich społeczności;  

– warto zapraszać do współpracy wolontariuszy i wolontariuszki, by włączać środowisko lokalne w swoje działania; 

– zgłaszano potrzebę szkoleń w zakresie pozyskiwania środków, zarządzania zespołem, wspierania i angażowania pracowników; narzędzi do pracy zdalnej i pisania wniosków projektowych; 

– największym wyzwaniem pozostają kwestie finansowe – organizacje pozarządowe mierzą się stale z wyzwaniami w zakresie pozyskiwania środków; 

– liderzy i liderki potrzebują docenienia i pomocy ze strony zaangażowanych członków swoich zespołów; 

– należy wspierać organizacje pozarządowe w budowaniu relacji z partnerami, w szczególności z partnerami biznesowymi. 

Szczegółowe wnioski z badan pomogą nam w przygotowaniu Szkoły Przywództwa w województwie świętokrzyskim i województwie podlaskim, które rozpoczną się już w tym roku. Lada moment rozpoczynamy rekrutacje – dajcie znać liderkom i liderom z obu województw, żeby wzięli w niej udział! 

Copyright All Rights Reserved © 2019

×