fbpx

Burmistrz i prezydent pozbawieni politycznych doradców?

W Sejmie procedowana jest zmiana mówiąca o likwidacji stanowisk doradców i asystentów politycznych przy burmistrzach (wójtach, prezydentach). Projekt skierowany został do I czytania w komisji. Możliwe, że gabinety polityczne stracą podstawę prawną swojego istnienia.

W projekcie ustawy, złożonym14 lutego, która miałaby likwidować stanowiska doradców i asystentów na szczeblu samorządowym, czytamy:

„Likwidacja gabinetów politycznych w samorządach byłaby znaczącym krokiem w realizacji postulatu ograniczenia administracji publicznej, redukcji biurokracji i szukania oszczędności w administracji, a zatem wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym. W społeczeństwie gabinety polityczne jawią się jako zbędny, acz kosztowny element funkcjonowania państwa, a zatrudnianie w urzędach osób o wątpliwych kwalifikacjach z partyjnego nadania, budzi sprzeciw i niechęć obywateli tym bardziej, iż lokalni włodarze często na stanowiskach doradców zatrudniają osoby, które odpowiedzialne mają być za kształtowanie ich wizerunku co ma się nijak do realizowania przez jednostki samorządu terytorialnego ich zadań i funkcji”

Cała treść ustawy w załączniku: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1324

Fot. sejm.gov.pl

Copyright All Rights Reserved © 2019

×