fbpx

Ciąg dalszy Szkoły Liderów Miasta Poznania

Już w piątek, 7 maja ruszają działania wspierające poznańskie środowisko liderów. Kim jest 47 absolwentów Szkoły Liderów Miasta Poznania i dlaczego powstała inicjatywa na rzecz ich rozwoju?

W ubiegłym roku w Poznaniu dzięki inicjatywie Fundacji Szkoła Liderów, Fundacji Veolia Polska, Veolii Energii Poznań i Urzędu Miasta Poznania odbyła się pierwsza edycja Szkoły Liderów Miasta, w której wzięło udział 47 osób. Wśród nich znaleźli się urzędnicy, radni miejscy, radni osiedlowi, przedsiębiorcy, liderzy organizacji społecznych, instytucji kultury czy oświaty. Wspólnie przez kilka miesięcy pracowali nad swoimi kompetencjami liderskimi, wymieniali się doświadczeniami, dyskutowali o tym, jak ich zdaniem powinno zmieniać się miasto. W rezultacie opracowali 9 koncepcji działań, które chcieliby wcielić w życie w Poznaniu.

Wszystkie inicjatywy opracowywane były przez trójsektorowe zespoły i zakładały współpracę międzysektorową w celu ich realizacji. Przeczytać można o nich tutaj.

Rezultaty opracowań grup były na tyle interesujące i przyszłościowe, że absolwenci postanowili wdrażać pomysły w życie. Jednym z nich jest konkurs Czym jest dla ciebie miasto Poznań?, który jest kontynuacją prowadzonych w Poznaniu badań społeczności lokalnej.

Opracowania uczestników docenili także inicjatorzy programu szkoleniowego, którzy tuż po zakończeniu edycji postanowili dalej wspierać powstałą grupę w myśl idei, że silne miasta są jedynie wtedy, gdy mają silne środowisko liderów. W ten oto sposób powstał Program Alumni Szkoły Liderów Miasta Poznania.

Czym jest program?

Program zakłada całoroczne spotkania dla grupy 47 absolwentów i ich współpracowników, wspierając ich sieciowanie, zwiększanie pozycji wpływu na miasto. Tematem przewodnim spotkań będzie rezyliencja miejska (tzw. odporność) w kontekście zmiany klimatu i przywództwa.

„Ostatni rok pokazał, że czarne łabędzie jednak się zdarzają. Ważne jest, aby przygotować się na zjawiska typu pandemia  i z kryzysowych sytuacji wychodzić jak najszybciej i z jak najmniejszym uszczerbkiem dla wszystkich. Nie od dzisiaj wiadomo, że odporne miasta i odporne społeczności lepiej radzą sobie z takimi sytuacjami. Szeroko rozumiana rezyliencja miejska jest więc wyjątkowo istotna zwłaszcza teraz, a dobrze przygotowani liderzy, współpracujący z samorządem i mieszkańcami są dla miast ogromnym wsparciem” – mówi Izabela Rakuć – Kochaniak, Prezes Zarządu Fundacji Veolia Polska. 

 „W obecnych, tak niepewnych czasach coraz częściej przekonujemy się,  jak ważne staje się w miastach dobre przywództwo. Miasta nie mogłyby być motorami zmian, o których tak często teraz się mówi w odniesieniu do zmiany klimatu, gdyby nie silne środowiska lokalnych liderów. Patrząc na globalne trendy i potrzeby, chcemy być tymi, którzy mogą wspierać społeczność Poznania w tym zadaniu poprzez Program Alumni Szkoły Liderów Miasta Poznania” – wtóruje Katarzyna Czayka-Chełmińska, wiceprezeska Fundacji Szkoła Liderów.

Biznes na rzecz lokalnych liderów

„Poznań jest miastem, w którym po raz pierwszy kontynuujemy działania dla uczestników Szkoły Liderów Miast w postaci działań absolwenckich. Przychylność władz miasta i uznanie wysiłku i zaangażowania 47 osób z różnych środowisk prze naszych partnerów, umożliwia nam kontynuację” – mówi Agnieszka Muras, koordynatorka programu.

„W zeszłym roku mieliśmy okazję zapoznać się bliżej z działaniami podejmowanymi przez Fundację Szkoła Liderów. Dwoje naszych pracowników zostało absolwentami ostatniej, poznańskiej edycji programu tej szkoły. Uznaliśmy, że warto podtrzymać zaangażowanie i aktywność osób, które  chcą działać na rzecz wielu różnorodnych inicjatyw związanych z funkcjonowaniem aglomeracji poznańskiej. Dlatego bardzo chętnie przystaliśmy na propozycję włączenia się kolejny projekt, dotyczący miejskiej rezyliencji. Poza tym, współpraca organizacji społecznych, administracji publicznej oraz lokalnego biznesu wydaje się najsensowniejszym rozwiązaniem w obliczu zmian, z którymi musimy się zmierzyć – dodaje Dalida Gepfert, Prezeska Zarządu Veolii Energii Poznań.

Inauguracja przedsięwzięcia odbędzie się już w najbliższy piątek, 7 maja o godz. 12.00 podczas konferencji on-line na platformie zoom.  Wydarzenie uświetni wystąpienie prof. dr hab. Szymona Malinowskiego, Dyrektora Instytutu Geofizyki na Uniwersytecie Warszawskim pt. Globalne ocieplenie i kryzys bioróżnorodności: perspektywy na przyszłość i co z tego wynika dla miast?


Program objęty patronatem honorowym Prezydenta Poznania.

Copyright All Rights Reserved © 2019

×