fbpx

Rozmowy rekrutacyjne

Jesteśmy w drugim etapie rekrutacji czyli prowadzimy rozmowy rekrutacyjne.

Etap 2: Rozmowa kwalifikacyjna online

W programie weźmie udział maks. 45 osób, które zostaną najwyżej ocenione przez komisję rekrutacyjną. 

Rozmowy będą odbywały się w tygodniu 14 – 18 marca 2022. Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu rekrutacji otrzymają powiadomienie o terminie rozmowy drogą mailową. 

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 21 marca 2022. 

Program Młoda Polska obejmuje:  

  1. udział w spotkaniu otwierającym program – online, 30 marca 2022 
  2. udział w Akademii nowego przywództwa 

a) ABC liderstwa – zjazd stacjonarny, 21 – 24 kwietnia 2022 

b) Różnica, debata, dialog – cykl 4 szkoleń online (4 szkolenia x 4 godz.) – 6 maja, 13 maja, 3 czerwca, 10 czerwca

c) Nowe przywództwo na nowe czasy – zjazd stacjonarny, 15 – 17 września 2022  

3. udział w mentoringu – cykl 2 spotkań po 1,5h online w stałych 5-osobowych grupach  

Mentoring ma na celu przekazywanie uczestnikom praktycznych umiejętności, wiedzy i doświadczenia przez liderów społecznych i politycznych działających na scenie publicznej. Uczestnicy dostaną dojrzałe wsparcie i inspiracje od liderów młodych, lecz o znaczących już osiągnięciach i przygotowanych do wspierania innych w rozwoju. 

4. przygotowanie i realizacja debaty/sesji dialogu w zespole 2/3 osobowym (stacjonarnie bądź online) – od maja do listopada 2022

Udział w projekcie jest bezpłatny – pokrywamy koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia podczas wydarzeń na żywo.

Formuła wszystkich powyższych działań będzie uzależniona od sytuacji epidemiologicznej w kraju. W przypadku braku możliwości spotkań na żywo, wszystkie aktywności zostaną zrealizowane w formule online.   

koordynatorka – Julia Dmeńska, [email protected]

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

Copyright All Rights Reserved © 2019

×