fbpx

FORUM EKONOMICZNE W KRYNICY

Robert Biedroń o mieście otwartym na dialog, Sergiusz Trzeciak o planowaniu strategicznym, Julia Kuczeriawaja o dialogu w Rosji, Marcin Chludziński o e-busach, Tomasz Chmal o ropie, Dariusz Lasocki o innowacjach, Tomek Pustówka o polityce wobec Polonii, a Michał Szczerba o Partnerstwie Wschodnim - w panelach na te tematy podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy wystąpi ośmioro absolwentów Szkoły.

Robert Biedroń
Prezydent Słupska. Absolwent politologii i nauk społecznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Konsultant organizacji praw człowieka w Polsce i za granicą. Jest pomysłodawcą i prezesem Kampanii Przeciw Homofobii. W 2011 roku wybrany na posła ziemi gdyńsko-słupskiej. Obecnie jest Prezydentem miasta Słupska.
Panel dyskusyjny: Miasto otwarte na dialog czyli jak to się robi w Polsce a jak za granicą?

Jelena Kuczeriawaja
Wicedyrektor ds. Współpracy Międzynarodowej Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych, Rosja. Ekspert ds. PR i współpracy międzynarodowej.
Panel dyskusyjny: Miasto otwarte na dialog czyli jak to się robi w Polsce a jak za granicą?

Adam Kwiatkowski
Sekretarz Stanu – Szef Gabinetu Prezydenta RP, Kancelaria Prezydenta RP. Doradca premiera J. Kaczyńskiego oraz Sekretarz Komitetu Monitorującego ds. Wykorzystania Funduszy ze środków UE. Powołany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na stanowisko Szefa Gabinetu Prezydenta RP, odpowiedzialnego w Kancelarii Prezydenta również za kontakty z Polakami za granicą.
Forum Polonijne

Marcin Chludziński
Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Członek Rady Nadzorczej PZU S.A. Posiada doświadczenie menedżerskie w branży doradczej oraz nadzorze korporacyjnym. W przeszłości prezes Invent Grupa Doradztwa i Treningu oraz think thanku Fundacji Republikańskiej. Wykładowca akademicki.
Panel dyskusyjny: Jak konsolidować, żeby się rozwijać? E-busy w drodze do elektromobilności miast

Tomasz Chmal
Partner White&Case
Panel dyskusyjny: Bezpieczeństwo i nowe źródła zaopatrzenia Europy Środkowej w ropę w kontekście zmian na globalnym rynku naftowym

Dariusz Lasocki
Przewodniczący Rady Nadzorczej TVP S.A. Radca prawny, radny. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doradza spółkom prawa handlowego sektora paliwowego i IT. Stypendysta German Marshall Fund of the United States (2016-2017). Członek Rady Fundatorów Narodowego Centrum Studiów Strategicznych.
Panel dyskusyjny: Innowacje społeczne metodą na poprawę jakości życia mieszkańców

Tomasz Pustówka
Wiceprezes Kongresu Polaków w Republice Czeskiej. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze, z zawodu adwokat ze specjalizacją w zakresie polsko-czeskich relacji handlowych. Od lat zaangażowany w działalność organizacji Polaków żyjących w RC. Radny miasta Czeski Cieszyn oraz przewodniczący Komitetu ds. Mniejszości Narodowych.
Panel dyskusyjny: Polityka państwa polskiego wobec Polonii i Polaków za granicą
oraz Forum Polonijne

Michał Szczerba
Poseł na Sejm, wiceprzewodniczący Komisji Polityki Senioralnej. Poseł PO od 2007 r. Zastępca Przewodniczącego Komisji Polityki Senioralnej. Członek Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Delegat do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Przewodniczący Polsko-Izraelskiej Grupy Parlamentarnej. Zastępca Przewodniczącego Polsko-Gruzińskiej Grupy Parlamentarnej.
Panele dyskusyjne: Partnerstwo Wschodnie. Czy potrzebne są zmiany?
oraz Senior-Obywatel. Jak wykorzystać potencjał i aktywność seniorów dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego?

Sergiusz Trzeciak
Konsultant Polityczny Trzeciak Consulting. Ekspert do spraw personal branding, wizerunku publicznego, marketingu politycznego i PR. Wykładowca Executive MBA i DBA PAN. Konsultant i trener OBWE. Przeszkolił kilkuset polskich i zagranicznych parlamentarzystów i samorządowców.
Panel dyskusyjny: Czy potrzeba nam „ministerstwa przyszłości”? Planowanie strategiczne w gospodarce i polityce

W Forum w Krynicy zbierają się również inni absolwenci i absolwentki Szkoły Liderów:

Marcin Anaszewicz
Dyrektor Strategiczny, Urząd Miejski w Słupsku

Joanna Augustynowska
Posłanka na Sejm RP, wiceprzewodnicząca Parlamentarnej Grupy Kobiet, członek Rady Ochrony Pracy, członek Komisji Polityki Społecznej i Rodzinnej, członek Komisji Polityki Senioralnej, członek Komisji ds. Petycji, Ekonomista, ekspert ds. Polityki Społecznej i Rynku Pracy, specjalista Prawa Pracy

Jakub Banaszek
Doradca ministra, Ministerstwo Zdrowia

Daniel Iwan
Główny Specjalista, Tauron Polska Energia SA

Piotr Kędzierski
Dyrektor Departamentu Public Affairs, T-Mobile Polska S.A. Przez ponad dziesięć lat związany był ze szwedzkim koncernem energetycznym Vattenfall w Polsce i za granicą, gdzie obejmował stanowiska Dyrektora Komunikacji Strategicznej (Leiter Strategische Kommunikation Europe) oraz Zastępcy Dyrektora ds. ICM (Deputy Head of Incident and Crisis Management).

Lidia Kołucka-Żuk
Pełnomocnik Zarządu Pelion S.A.

Błażej Lenkowski
Prezes Zarządu Fundacja Industrial – Liberte!

Krzysztof Mikuła
Wiceprezes Zarządu ds. Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. Wiceprezes Zarządu Węglokoks S.A. ds. Grupy Kapitałowej. Krzysztof Mikuła to doświadczony menadżer, prawnik i samorządowiec. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył podyplomowe studia menedżerskich opartych na strukturze MB.

Kamil Mirowski
Kierownik ds. Public Affairs Grupa Żywiec S.A. Specjalista w zakresie public affairs.

Jacek Pilch
Zastępca Dyrektora Kancelarii Zarządu, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Paweł Poncyljusz
Doradca, WB Electronics

Lucyna Roszyk
Dyrektor Komunikacji, PSE Inwestycje S.A.

Joanna Scheuring-Wielgus
Posłanka na Sejm RP, wiceprzewodnicząca klubu Nowoczesna oraz członkini zarządu Nowoczesna.

Paweł Stańczyk
Prezes Zarządu, Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, studiów menedżerskich w SGH w Warszawie oraz ekspert Krajowej Izby Gospodarczej. Od wielu lat związany z obszarem inwestycji oraz planowania strategicznego. Od 2006 do 2016 roku był Zastępcą Prezydenta Miasta Ostrołęki.

Jarosław Skorupa
Dyrektor Biura Reklamy Fratria Sp. z o.o.

Radosław Warzecha
Wójt, gmina Babice

Krzysztof Woźniak
Dyrektor Bankowości Międzynarodowej HSBC Bank Polska S.A. Bankowiec z 15-letnim stażem, Dyrektor Departamentu Bankowości Międzynarodowej HSBC Bank Polska S.A. Kieruje zespołem wspierającym inwestorów zagranicznych w prowadzeniu działalności w Polsce, współpracując ze spółkami-córkami średnich i dużych firm rodem z Europy, Azji, Ameryk i Bliskiego Wschodu.

Kornelia Wróblewska
Posłanka na Sejm RP, dziennikarka, teolog, wolontariusz. Obecnie współtworzy politykę społeczną .Nowoczesnej. Jest Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Współpracuje z licznymi organizacjami zajmującymi się pomocą ludziom wykluczonym oraz działa w grupach bilateralnych na rzecz współpracy polsko-ukraińskiej.

 

 

 

 

Copyright All Rights Reserved © 2019

×