DESIGNERZY PROCESÓW ROZWOJOWYCH 2020

UWAGA! ZMIANA FORMUŁY WYDARZENIA!

Dziękujemy za zainteresowanie jutrzejszym wydarzeniem Designerzy Procesów Rozwojowych. Niepewne czasy – trwałe wspólnoty. Nie ma co ukrywać – niepewne czasy nadeszły – dlatego zdecydowaliśmy się zmienić formułę spotkania i przenieść je do internetu. Zapraszamy Was  do  wirtualnego udziału w spotkaniu oraz zadawania pytań i komentowania w trakcie emisji wystąpień.

TRANSMISJA NA ŻYWO NA FANPAGE’u SZKOŁY LIDERÓW
11 MARCA / ŚRODA / GODZ. 14.00

Przypominamy, że nasi goście będą rozmawiać  o tym, jak budować trwałe wspólnoty w niepewnych czasach i jak odpowiedzialne, oparte na wartościach  przywództwo  może być odpowiedzią na nieprzewidywalność świata.

ZOBACZ AKTUALNY PROGRAM


Fundacja Szkoła Liderów i Program Liderzy PAFW zapraszają na spotkanie Designerzy Procesów Rozwojowych. Niepewne czasy – trwałe wspólnoty, które odbędzie się w środę 11 marca w godz. 14.00-18.00 w Marzycielach i Rzemieślnikach (3 piętro Domu Towarowego Braci Jabłkowskich, ul. Bracka 25 w Warszawie).

Spotkanie jest skierowane do przedstawicieli władz samorządowych, ekspertów, liderów regionalnych i lokalnych, którzy tworzą i rozwijają wspólnoty oraz szukają rozwiązań dla społeczności w czasach zmian. 

Jak przejść przez wielką niepewność? Jakie wyzwania stoją przed lokalnymi społecznościami, co jest ważne dla mieszkańców mniejszych miejscowości, średnich miast i wsi? I jak w czasach VUCA (Volatility – zmienność, Uncertainty – niepewność, Complexity – złożoność, Ambiguity – niejednoznaczność) odpowiadać na ich potrzeby?

Zastanowimy się, jak można aktywnie wychodzić naprzeciw zmienności i nieprzewidywalności świata. Czy stałe dostosowywanie się do zmian w samorządach, administracji, instytucjach publicznych i wspieranych przez nie lokalnych społecznościach jest możliwe oraz jak je osiągać? Jak przekształcać nieelastyczne i dążące do stabilności struktury i budować ich otwartość na zmianę czy eksperymentowanie? Jak skutecznie je przeprowadzać przez ten proces? Jakie kompetencje liderów będą potrzebne i jak je zdobywać?

W spotkaniu udział wezmą: eksperci (zaproszeni: Hanna Gill-Piątek, Rafał Matyja) i praktycy – lokalni liderzy i liderki (Barbara Zamożniewicz, Marcin Skonieczka) oraz przedstawiciele Fundacji Szkoła Liderów i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – współautorzy programu Liderzy PAFW. 
Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję do indywidualnych spotkań z zaproszonymi gośćmi.


Część spotkania poświęcona książce „Przewiew. 12 historii otwartych” odbędzie się w innym terminie – niebawem podamy szczegóły.

Zbiór reportaży „Przewiew. 12 historii otwartych” jest już dostępny w księgarniach. Bohaterami opisanych historii są absolwentki/absolwenci programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, których wysłuchali m.in. Agata Romaniuk, Filip Springer, Agnieszka Żądło.


wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/188331455811340/