Liderzy lokalni

Liderzy lokalni to osoby, które są aktywne w tworzeniu wspólnot lokalnych: samorządowcy z mniejszych miejscowości, szefowie ośrodków kultury, dyrektorzy szkół, liderzy lokalnych organizacji pozarządowych.

Celem programów skierowanych do tej grupy jest :

– określenie własnego stylu liderskiego

– umiejętność zaangażowania ludzi w pracę i działania na rzecz zmiany w środowisku lokalnym

– określenie wizji zmiany w środowisku

– stworzenie planu realizacji tej wizji

Liderom lokalnym dedykowany jest program Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (do programu szczególnie zaproszeni są realizatorzy projektów finansowanych ze środków PAFW).

Metodologię pracy z liderami lokalnymi rozwijamy też w projektach międzynarodowych – m.in. w projekcie Inclusive Leadership.