fbpx

Konferencja: Designerzy procesów rozwojowych. Miasta i ich liderzy.

Zapraszamy do rejestracji na konferencję poświęconą przywództwu w mieście oraz Amerykańskim dobrym praktykom tworzenia miejskich centrów przywództwa, która odbędzie się 25 stycznia 2019 w Przestrzeni Facebooka (ul. Koszykowa 61, Warszawa) o godz. 12.00. Udział bezpłatny. Obowiązują zapisy.

Konferencja skierowana jest do samorządowców, ekspertów miejskich, badaczy życia społecznego, a także absolwentów programu Szkoła Liderów Miast i przedstawicieli tych samorządów, które zainteresowane są powiększaniem kapitału kulturowego swoich społeczności.  

25 stycznia 2019, Przestrzeń Facebooka (ul. Koszykowa 61, Warszawa) godz. 12.00

UWAGA! ZAKOŃCZYLIŚMY REJESTRACJĘ NA KONFERENCJĘ! 

PROGRAM

Jeśli w dzisiejszych czasach rozmawiamy o rozwoju miast, zwykle nasuwa się myśl o ciągłym wzroście, pomnażaniu dóbr i pozyskiwaniu nowych środków na inwestycje. Rozwój często kojarzy się z powiększaniem sieci dróg, budową nowych centrów handlowych oraz przyciąganiem inwestorów.

Tymczasem ekonomista, prof. Jerzy Hausner rozwój rozumie jako zmianę społeczną, która daje możliwości działania różnym aktorom życia społecznego; daje możliwość zaistnienia zmiany, która może mieć różnorakie oblicze, a jej warunkiem musi być płynąca z niej korzyść. W jego rozumieniu kluczowe jest to, że rozwój jest wynikiem zaangażowania wielu różnorodnych aktorów, którzy mają dostęp do dóbr (wiedzy, umiejętności, różnego bogactwa) i potrafią z nich korzystać – jednym słowem liderów.

Tymi lokalnymi aktorami są liderzy miejscy, którzy pochodzą z różnych środowisk (biznesu, kultury, nauki, sektora publicznego, pozarządowego, sportu itd.), a którzy wg innego ekonomisty, prof. Grzegorza Gorzelaka potrafią definiować długofalowe wizje. W ten sposób stają się gwarantem rozwoju społeczności, skupiając wokół siebie “lokalną elitę”, która ich wizje podziela.

Filozofia inwestowania miast w rozwój i kompetencje lokalnych liderów od lat z powodzeniem realizowana jest w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie wspiera się lokalnych, zaangażowanych w życie społeczne aktorów miejskich wywodzących się z różnych środowisk. Dzięki temu rośnie grono osób, które w sposób świadomy i odpowiedzialny włączają się w kreowanie szeroko rozumianej polityki miejskiej. Takie działania wzmacniają władzę i umożliwiają rozwój, o którym mówią prof. Jerzy Hausner i prof. Grzegorz Gorzelak.

Chcąc zaszczepiać ideę tworzenia Szkół Liderów Miast, upowszechniać dyskusję o miastach z perspektywy jakości przywództwa, organizujemy kolejną konferencję z cyklu “Designerzy procesów rozwojowych”, podczas której wysłuchamy nie tylko dyskusji na temat tego, jakiego przywództwa potrzebuje Polska z udziałem m.in. prof. Rafała Matyi, ale także dowiemy się jak wspiera się liderów miejskich w Stanach Zjednoczonych podczas warsztatów i wystąpienia szefowej Cleveland Leadership Center – Marianne Crosley.

UWAGA! ZAKOŃCZYLIŚMY REJESTRACJĘ NA KONFERENCJĘ! 

PROGRAM

Konferencja i wybrane warsztaty w j. angielskim i j. polskim.

Zgłoszenia przyjmujemy do 11 stycznia. Udział w konferencji jest bezpłatny.
O zakwalifikowaniu do udziału będziemy informować Państwa mailowo po 14 stycznia. Kolejność zgłoszeń nie jest decydująca.

 

The project is supported by the U.S. Embassy in Poland – Projekt realizowany przy wsparciu Ambasady U.S.A. w Polsce. Partnerem projektu jest Fundacja Veolia Polska.

This conference is funded in part by a grant from the United States Department of State. The opinionsfindings and conclusions stated herein are those of the author[s] and do not necessarily reflect those of the United States Department of State.

Copyright All Rights Reserved © 2019

×