fbpx

MIEJSKA OFERTA SZKOLENIOWO-EDUKACYJNA DLA WOLONTARIUSZY W WARSZAWIE

Fundacja Szkoła Liderów i Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy zapraszają wolontariuszy i wolontariuszki do korzystania z oferty bezpłatnych ogólnorozwojowych i specjalistycznych szkoleń oraz konsultacji grupowych.

Zachęcamy koordynatorów i koordynatorki wolontariatu do włączenia się we współtworzenie oraz promowanie oferty. Dzięki Waszej pracy najlepiej wiecie, czego potrzebują wolontariusze i wolontariuszki, jakie nowe umiejętności przyczynią się do ich rozwoju i jakie kompetencje, zdobyte w czasie szkoleń, zaprocentują później w Waszych organizacjach i instytucjach

Dzięki udziałowi w szkoleniach wolontariusze mogą przede wszystkim:

• poszerzyć swoją wiedzę w interesujących ich tematach,
• nabyć i szlifować przydatne umiejętności,
• poznać wolontariuszy z innych organizacji i instytucji,
• wzmocnić swoją motywację i pewność siebie.

Poprzez udział w konsultacjach grupowych wolontariusze mogą m.in.:

• wymieniać się doświadczeniami, wzajemnie inspirować i wzmacniać,
• dowiedzieć się jak daną sprawę widzą inni, jak sobie radzą w podobnych sytuacjach,
• rozwijać zdolności rozwiązywania problemów,
• tworzyć osobiste sieci wsparcia.

Szkolenia (również te online) są interaktywne i praktyczne.

„Super poprowadzone szkolenie, bardzo ciekawe! Bardzo dużo zadań do zrobienia, dzięki którym w sposób praktyczny można było zaznajomić się z tematem szkolenia”.

„Zostały przedstawione konkretne narzędzia oraz sposób ich wykorzystania, dzięki czemu będę mogła z nich korzystać w życiu”.

Tematy szkoleń są wybierane w oparciu o badanie potrzeb wolontariuszy.

Na szkoleniach panuje atmosfera sprzyjająca nauce.

„Było merytorycznie, ale swobodnie, teoria dostosowana do potrzeb uczestników. Super!”

Szkolenia prowadzą doświadczeni, profesjonalni trenerzy i trenerki.

„Bardzo sympatyczna, miła i otwarta trenerka! Z super podejściem do słuchaczy! Wzbudza zainteresowanie tematem i nie pozwala się nudzić!”

W ofercie znajdują się szkolenia ogólnorozwojowe oraz specjalistyczne.

Zasady zapisów na szkolenia:

 • Wolontariusz może zostać zgłoszony do udziału w szkoleniu przez koordynatora lub zapisać się samodzielnie poprzez formularz online.
 • Na każdym szkoleniu obowiązuje limit 2 osób* z danej organizacji/instytucji. Pozostali trafiają na listę rezerwową.
 • Po zapisaniu na szkolenie w przeciągu 3 dni roboczych wolontariusz otrzymuje maila z informacją o zakwalifikowaniu na listę główną lub rezerwową.
 • Jeśli wolontariusz jest na liście głównej na kilka dni przed szkoleniem otrzyma mailowo prośbę o potwierdzenie swojej obecności.
 • W przypadku rezygnacji prosimy o informację z odpowiednim wyprzedzeniem, żeby ktoś inny mógł skorzystać ze szkolenia.
 • Ponieważ zapisy są zbierane z dużym wyprzedzeniem jest duża szansa, że zwolni się miejsce. Osoby z listy rezerwowej zostaną o tym poinformowane mailowo i/lub telefonicznie.
 • Szkolenia odbywają się pod warunkiem zebrania minimum 7 osób**.
*Większy limit obowiązuje w przypadku szkoleń specjalistycznych – w danym szkoleniu może wziąć udział do 4 wolontariuszy z jednej organizacji/instytucji o profilu opiekuńczo-leczniczym.
**Kurs pierwszej pomocy odbędzie się przy min. 10 chętnych, a kurs wychowawców wypoczynku – min. 12 chętnych.

Konsultacje grupowe to forma specjalistycznego wsparcia i rozwoju.

„Udział w konsultacji daje wsparcie poprzez siłę relacji i grupowej mądrości. Dzięki rozmowie z innymi wolontariuszami można zobaczyć głębszy sens społeczny i osobisty własnego zaangażowania. Spotkania przynoszą realne korzyści – pozwalają spojrzeć na swoją pracę z szerszej perspektywy, zapobiegają też wypaleniu”.

„Poprzez grupowy dialog i wymianę doświadczeń z innymi wolontariuszami uczestnik może rozwijać zdolności rozwiązywania problemów dzięki poznawaniu różnych punktów widzenia, podejść i rozwiązań”.

„Dzięki konsultacji wolontariusz może uzyskać głębszy wgląd we własne emocje i uzyskać ulgę, na przykład gdy czuje się mocno obciążony kontaktem pomocowym”.

Spotkania prowadzi doświadczona psychoterapeutka i superwizorka, Jagoda Latkowska.

Od ponad 20 lat zajmuje się edukacją i psychologią praktyczną. Pracowała z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi. Prowadzi psychoterapię indywidualną i rodzinną. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi treningi interpersonalne i intrapsychiczne, szkoły trenerskie, konsultacje i superwizje.

Zasady zapisów na konsultacje grupowe:

 • Wolontariusz może zostać zgłoszony do udziału w konsultacji grupowej przez koordynatora lub zapisać się samodzielnie poprzez formularz online.
 • Po zapisaniu na konsultację w przeciągu 3 dni roboczych wolontariusz otrzymuje maila z informacją o zakwalifikowaniu na listę główną lub rezerwową.
 • Jeśli wolontariusz jest na liście głównej na kilka dni przed spotkaniem otrzyma mailowo prośbę o potwierdzenie swojej obecności.
 • W przypadku rezygnacji prosimy o informację z odpowiednim wyprzedzeniem, żeby ktoś inny mógł skorzystać z konsultacji.
 • Ponieważ zapisy są zbierane z dużym wyprzedzeniem jest duża szansa, że zwolni się miejsce. Osoby z listy rezerwowej zostaną o tym poinformowane mailowo i/lub telefonicznie.
 • W konsultacjach grupowych może brać udział od 3 do 10 osób.
 • Pierwszeństwo zapisu na konsultacje grupowe mają wolontariusze z obszaru opiekuńczo-leczniczego, zaangażowani obecnie w pracę na rzecz osób chorych, starszych, z niepełno-sprawnościami czy zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz:

 • dowiedzieć się więcej o projekcie,
 • otrzymywać newsletter z aktualnymi informacjami na temat oferty szkoleń, konsultacji oraz wydarzeń,
 • zorganizować szkolenie lub konsultację grupową dedykowaną wolontariuszom swojej organizacji/instytucji.

Kontakt do koordynatorek projektu
Aneta Birnbaum [email protected]
Anna Warwas [email protected]

Bądź na bieżąco!

 • Nie przegap informacji o badaniu potrzeb szkoleniowych, harmonogramie, uruchamianych zapisach czy wolnych miejscach.
 • Dołącz do grupy Wolontariat w Warszawie.
 • Korzystaj z kalendarza wydarzeń na portalu www.ochotnicy.waw.pl.
 • Zapisz się do newslettera.

Więcej informacji oraz zapisy na szkolenia i konsultacje grupowe na portalu www.ochotnicy.waw.pl/kalendarz/wydarzenia

Copyright All Rights Reserved © 2019

×