fbpx

Nowy Parlament. Debata Absolwentów Szkoły Liderów Politycznych

16. października 2019 r. odbyło się pierwsze z cyklu, zamknięte spotkanie Absolwentów Szkoły Liderów Politycznych.


Debata powyborcza

Wybory 13. października br. zdecydowały o kształcie obydwu izb parlamentu a także nowej kartografii politycznej w Polsce na IX kadencję Sejmu i X kadencję Senatu.

W powyborczym tygodniu, podczas zamkniętego spotkania Absolwentów Szkoły Liderów Politycznych, które odbyło się 16. października br. w gościnnej przestrzeni ODiHR rozmawialiśmy m.in. o skali poparcia dla poszczególnych komitetów wyborczych, podziale mandatów, frekwencji a także stanie instytucji państwa i prawa prognozowanym w nowym układzie politycznym.

Dyskusję poprzedziły głosy wprowadzające Rafała Matyi, Kamila Orła, Marcina Waleckiego oraz Anny Wójcik. Spotkanie poprowadziły Maria Klaman & Agnieszka Rozner.

Scenę oddaliśmy także emocjom Absolwentów Szkoły Liderów, których rekordowa liczba wystartowała w tegorocznym wyborczym wyścigu: Mapa Absolwentów.O gościach spotkania:


Rafał Matyja – politolog i publicysta, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wykładał w Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Publikuje m.in. w „Nowej Konfederacji” i „Tygodniku Powszechnym”. Dotąd ukazały się jego: Wybory 2014–2015 a przemiany elit politycznych Trzeciej Rzeczpospolitej (2016, wspólnie z Błażejem Sajdukiem), Rywalizacja polityczna w Polsce (2013), Konserwatyzm po komunizmie (2009) i Państwo, czyli kłopot (2009).

Kamil Orzeł – ekspert i członek zarządu Fundacji Republikańskiej. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego. W latach 2008-2017 związany z branżą internetową. Samorządowiec od 2014 roku. Radny dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, prezes stowarzyszenia Projekt Ursynów. Absolwent 25. edycji Szkoły Liderów Politycznych.

Anna Wójcik – prawniczka, asystent w Poznańskim Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie. Prowadzi Archiwum Osiatyńskiego i Rule of Law in Poland. W OKO.press pisze o prawie i polityce.

Marcin Walecki – dyrektor Departamentu Demokratyzacji w Biurze Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE. Pracował jako doradca ds. finansowania partii politycznych, wsparcia partii politycznych w ponad 40 krajach. Ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie wspierania procesów demokratycznych oraz rządów na całym świecie w obszarze wdrażania programów poświęconych walce z korupcją i jawności finansowania partii politycznych  a także równości płci. Absolwent 1. edycji Letniej Szkoły dla Młodych Liderów Społecznych i Politycznych.

***

Rok 2020


W 2020 roku cykl zamkniętych spotkań dla Absolwentów Szkoły Liderów Politycznych poświęcimy zagadnieniu przywództwa na różnych szczeblach władzy. Stay tuned!

Copyright All Rights Reserved © 2019

×