fbpx

dla wolontariuszy w Warszawie: cykl szkoleń IX-XII

Data: 30.11.2017

Fundacja Szkoła Liderów odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie miejskiej oferty szkoleniowo-edukacyjnej dla wolontariuszy
i wolontariuszek w Warszawie. Koordynatorze/ Koordynatorko wolontariatu! Zgłoś Ochotników Warszawskich!

Zapraszamy do udziału w następujących szkoleniach:

 1. Praca w stresie 27 września, 14:00 – 19:00, Paweł Cieślak
 2. Animacja dzieci i młodzieży, 28 września 16:30 – 19:30, Anna Łukawska-Adamczyk
 3. Komunikacja interpersonalna, 29 września 13:00 – 19:00, Aleksandra Daszkowska-Kamińska
 4. Warsztaty antydyskryminacyjne, 7 października 10:00 -16:00, Hanna Zielińska
 5. Umiejętności liderskie, 11 października 13:00 – 19:00, Aleksandra Daszkowska-Kamińska
 6. Pierwsza pomoc, 14 października, 9:00 – 16:00, ZHP Chorągiew Stołeczna im. Bohaterów Warszawy
 7. Ochrona danych osobowych, 24 października, 16:00 – 18:00, Wojciech Klicki
 8. Praca w grupie, 18 listopada 10:00 – 16:00, Paweł Cieślak
 9. Trudne sytuacje w pracy wolontariusza, 25 listopada 10:00 – 16:00, Maria Makowska
 10. Zarządzanie sobą w czasie, 29 listopada 17:00 – 20:00, Paweł Cieślak
 11. Wystąpienia publiczne, 2 grudnia
  1.  I grupa 09:30 – 15:30, Jakub Radzewicz (Wiejska 12 a)
  2. II grupa 10.30-16.30, Aleksandra Daszkowska-Kamińska (Paca 40)
  3.  III grupa 10.30-16.30, Magdalena Tchórznicka (Paca 40)
 12. Praca w stresie, 9 grudnia 10:30 – 15:30, Paweł Cieślak
 13. Wystąpienia publiczne, 13 grudnia, 14:00-20:00, Magdalena Tchórznicka

Szczegółowy zakres tematyczny szkoleń znajduje się w formularzu:

Formularz zgłoszeniowy

Liczba miejsc jest ograniczona. Informację o zakwalifikowaniu uczestniczki/uczestnika do udziału w szkoleniu organizator wolontariatu otrzyma najpóźniej 5 dni po wysłaniu zgłoszenia. Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły.

Jako Szkoła Liderów od  ponad 20 lat zajmujemy się kompleksowym rozwojem liderów i ich umiejętności niezbędnych w kierowaniu zespołami i wprowadzaniu zmian w ich środowiskach. Przez ten czas nasi trenerzy pracowali z różnorodnymi grupami – politykami, przedstawicielami biznesu, urzędnikami i lokalnymi liderami społecznymi. Dzięki połączeniu tak wielu perspektyw, obecnie jesteśmy w stanie nie tylko dostosować nasze programy i szkolenia do potrzeb każdej grupy, ale także wnosić nowe spojrzenie i inspirację do zespołów i organizacji.

Programy Fundacji są silnym doświadczeniem rozwojowym, dla wielu Absolwentów stają się punktem zwrotnym w ich karierach w życiu publicznym. Szkoła Liderów wyposaża w narzędzia do przeprowadzania zmiany i wywierania wpływu, pogłębia samoświadomość i stwarza możliwości dalszego rozwoju.

Kontakt:

tel. 22 556 82 55

Logotyp_Ochotnicy-Kolor-RGB

Projekt „Pomagam – Zyskuję” realizowany jest przez Fundację Szkoła Liderów w ramach działania „Przygotowanie i prowadzenie miejskiej oferty szkoleniowo-edukacyjnej dla wolontariuszy w Warszawie” i jest częścią projektu Ochotnicy Warszawscy integrującego działania wspierające rozwój wolontariatu w stolicy.

Copyright All Rights Reserved © 2019

×