fbpx

Panel obywatelski dwa razy do roku! Oto rekomendacja dla władz Łodzi.

Uczestnicy programu Szkoła Liderów Miast chcą wprowadzenia panelu obywatelskiego w Łodzi. Nad koncepcją wdrożenia oraz jej wytycznymi pracowali przez ostatnie kilka miesięcy. Swoją rekomendację zaprezentowali podczas wydarzenia podsumowującego program radnym i zgromadzonym gościom.

Łódź gotowa do wprowadzenia panelu obywatelskiego

Panel obywatelski jest wśród praktyków partycypacji znanym od lat narzędziem włączającym. Z powodzeniem realizowany jest w Gdańsku i Lublinie, a jego sukces polega na udziale losowo wybranych mieszkańców miasta w procesie, w wyniku którego decydują o wcześniej ustalonym zagadnieniu miejskim. Takim tematem może być smog, komunikacja miejska, podtopienia czy inne ważne wyzwania, które dotykają miasto dziś i  będą dotykać w przyszłości. Łódź jako pionier partycypacji i rewitalizacji poszczycić się może wieloma sukcesami, w których udawało się włączać mieszkańców do współdecydowania o ich najbliższym otoczeniu. Dlatego dla uczestników Szkoły Liderów Miast wprowadzenie panelu wydało się być naturalnym krokiem, który mógłby stać się metodą odpowiadania na wyzwania przyszłości stolicy Województwa Łódzkiego. Potwierdza to Justyna Tomaszewska, jedna z uczestniczek: „Panel obywatelski to genialne narzędzie do dialogu z mieszkańcami. Mieszkańcy stają się realnie współodpowiedzialni za miasto. Łódź jest wyjątkowa na mapie Polski. Nie boimy się podejmowania trudnych, często niepopularnych, decyzji. Powinniśmy, jako Miasto, dać szansę i stworzyć trzeci w Polsce panel obywatelski, dać głos obywatelom”.

Aby jednak narzędzie to ujrzało światło dzienne, władze miejskie muszą dać zielone światło i zapewnić o jego organizacji. Eksperci w mieście i know-how już jest, teraz wystarczy z niego skorzystać.

 

Wyzwania dla Łodzi

Wybiegając w przyszłość Łódź będzie zmagała się z coraz poważniejszymi kłopotami, które wynikać będą ze zmniejszającej się liczby mieszkańców (Łódź jest najszybciej wyludniającym się dużym miastem w Polsce), starzejącym się społeczeństwem, rosnącym zapotrzebowaniem na opiekę zdrowotną (w tym zwiększeniem usług dla osób samotnych i starszych oraz niepełnosprawnych). Miasto przez wiele lat będzie borykać się z fatalną jakością powietrza, a zmieniające się warunki klimatyczne wywoływać będą niekorzystne rezultaty gwałtownych zjawisk pogodowych jak wyspy ciepła czy podtopienia. To tylko niektóre z wyzwań, które z pewnością odbiją swoje piętno w kolejnych 20 -30 latach.

 

Współuczestnictwo mieszkańców

Zagłębiając się w te tematy, łódzcy liderzy coraz bardziej byli przekonani, że ich rekomendacje dla władz powinny być czymś konkretnym, możliwym do zrealizowania, niezbyt kosztownym w skali budżetu miasta oraz skutecznym, a przede wszystkim czymś, co łączyłoby te wszystkie powyższe wyzwania. Z rozwiązaniem przyszedł publicysta, wykładowca i znawca megatrendów, Edwin Bendyk, który został zaproszony do programu w roli eksperta. W wyniku wielogodzinnej sesji grupa jednogłośnie podjęła decyzję o zarekomendowaniu władzom miasta panelu obywatelskiego i rozpoczęła z początkiem września pracę nad koncepcją wdrożenia narzędzia w mieście, którą planowała zaprezentować na koniec Szkoły. W tym czasie Emilia Susniło-Gruszka (jedna z uczestniczek programu) została wybrana na radną miejską. Jako radna podtrzymuje uznanie dla zwiększenia partycypacji społecznej w mieście w postaci panelu obywatelskiego. „Panel obywatelski jako nowy, partycypacyjny model współpracy zwiększy społeczne zaangażowanie mieszkańców i współodpowiedzialność za podejmowane decyzje. Uważam, że współuczestnictwo obywateli w podejmowaniu decyzji powinno stać się coraz bardziej powszechne i musimy nadać mu większą wagę.

Decyzje, które zapadają blisko ludzi i z udziałem mieszkańców są bardziej trafne, a władza, która potrafi słuchać, działa lepiej.

Jestem przekonana, że rozwiązywanie ważnych problemów przez grupę mieszkańców reprezentujących cały przekrój łódzkiej społeczności przyniesie korzyść dla naszego miasta” – mówi Susniło-Gruszka.

 

Jakie są główne założenia propozycji liderów?

Łódzcy liderzy życia społecznego, przedstawiciele biznesu, urzędnicy, aktywiści, działacze kulturalni i sportowi, którzy zostali przyjęci do programu Szkoła Liderów Miast, określili jakie wytyczne mógłby mieć łódzki panel. Proponują oni, aby odbywał się on dwa razy do roku i gromadził 80 losowo wybranych mieszkańców miasta, którzy stanowiliby reprezentatywną grupę z uwzględnieniem dochodów, wieku, wykształcenia itp., a jego efekty były wiążące przy 80% poparciu uczestników panelu. Propozycja jest ambitna i zakłada brak monopolu organizacji eksperckich na wybrane tematy miejskie. Jest zorganizowany z uznaniem każdego głosu i opinii wylosowanych uczestników. Dzięki temu jest narzędziem odpornym na wpływ różnych grup interesu. Wzmacnia to także fakt, że grupa musi być odbiciem faktycznej tkanki społecznej w mieście.

 

Pod rękę z Miastem

Łódź jest gotowa na to, aby zostać trzecim miastem w Polsce, które wprowadzi panel obywatelski, ponieważ słucha mieszkańców, a także posiada już teraz silną reprezentację przedstawicieli trzech sektorów wspierających tą inicjatywę. Tymi osobami są liderzy miejscy zgromadzeni w programie Szkoła Liderów Miast*, którzy są gotowi współpracować z urzędem i wesprzeć go w przygotowaniach do organizacji pierwszego panelu. Dlaczego liderzy różnorodnych środowisk podjęli się wysiłku społecznej pracy na rzecz tego przedsięwzięcia? Ponieważ są przekonani, że Miasto Łódź na to stać i że potrzebują tego mieszkańcy. Marcin Józefaciuk podkreśla, że ma nadzieję, że głos liderów, jako przedstawicieli bardzo różnych środowisk wpłynie na nowo wybrane władze miejskie i zachęci do współpracy: „Przede wszystkim chcielibyśmy aby samorząd współpracował z nami w kierunku stworzenia panelu w Łodzi oraz aby samorząd zauważył potrzeby wszystkich organizacji i placówek, które reprezentujemy (w szerszej perspektywie). Chcielibyśmy iść pod rękę z Miastem aby stworzyć coś wartościowego, wartość dodaną”. „Dla nas panel obywatelski jest wyrazem wzajemnego zaufania pomiędzy Urzędem Miasta Łodzi a mieszkańcami odwrotnie. Chcemy, żeby Łódź była trzecim miastem w Polsce z panelem obywatelskim” – podsumowuje Bartłomiej Olczak, jeden z uczestników.

Koncepcja panelu obywatelskiego spodobała się obecnym na finale radnym. „Będę dokładał starań, żeby panel obywatelski w Łodzi zorganizować” – mówił Damian Raczkowski, przewodniczący Komisji ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego.

 

Partnerem programu jest Fundacja Veolia Polska.

Copyright All Rights Reserved © 2019

×