fbpx

Pracuj w Szkole Liderów!

Fundacja Szkoła Liderów zaprasza do aplikowania na stanowisko koordynatora/ki projektów osoby, które: 

 • mają min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w ww. zakresie, a w szczególności w prowadzeniu projektów, których celem jest edukacja i rozwój uczestników (w tym w zakresie kompetencji liderskich),
 • potrafią samodzielnie zaplanować proces rozwojowy, w tym zbadać potrzeby rozwojowe i dostosować do nich działania edukacyjne, oraz zorganizować wydarzenia (on-line, off-line) dla grupy min. 20 os. typu: szkolenie, warsztat, konferencja, wyjazd studyjny (w kraju i za granicą),  
 • samodzielnie realizują budżet wykonawczy projektu (min. 100 tys. zł),
 • lubią pracę z ludźmi, są ich ciekawe, łatwo nawiązują kontakty z innymi i lubią to robić; potrafią zapamiętać wiele poznanych osób; mają gotowość współpracy z osobami o innym światopoglądzie,
 • potrafią pracować samodzielnie i w zespole; mają gotowość pracy on-line i off-line (biuro), 
 • posiadają doświadczenie w pozyskiwaniu środków w ramach konkursów ofert, a także umiejętność rozliczania projektów (finansowo i merytorycznie) – potrafią napisać wniosek o dotację min. w zakresie merytorycznym, 
 • mają doświadczenie w zakresie: pozyskiwania partnerów do projektów, patronatów; potrafią samodzielnie sporządzić relację z wydarzenia; współpracowały z ewaluatorami i ekspertami z różnych dziedzin,
 • mają możliwość pracy zamiejscowej w weekendy (średnio raz na 2 miesiące),
 • potrafią obsługiwać media społecznościowe (Instagram, Facebook, Linkedin) oraz znają środowisko WordPress (są wstanie samodzielnie stworzyć wpis na stronie www), ZOOM oraz Office 365 (Outlook, Teams itp.), a także Microsoft Office (Word, Excel itp.),
 • posługują się komunikatywnie językiem angielskim. 

Dodatkowo mile widziane 

– prawo jazdy kat. B, 
– zaciekawienie życiem publicznym (szczebel krajowy i lokalny), 
– doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla dorosłych i/lub młodzieży,
– znajomość programów i aplikacji graficznych (Canva, Adobe),
– znajomość środowiska CiviCRM.  


Oferujemy 

– pracę w organizacji pozarządowej o wieloletnim doświadczeniu, stabilnej i ugruntowanej pozycji oraz ogólnopolskiej rozpoznawalności z siedzibą w centrum Warszawy, 
– zatrudnienie na umowę o pracę lub w innej dogodnej formie w wymiarze 1 etatu po 3 miesięcznych okresie próbnym, ze stawką w przedziale 3200 – 3800 zł. netto,
– pracę w zaangażowanym i przyjaznym zespole,
– możliwość rozwoju zawodowego w zakresie przywództwa, realizacji projektów i prowadzenia szkoleń. 


Przebieg rekrutacji

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie do dnia 13 lipca 2022 r. na adres mailowy: [email protected]

 • aktualnego CV,
 • listu motywacyjnego,

tytułując maila: REKRUTACJA NA STANOWISKO KOORDYNATORA PROJEKTU.

W zgłoszeniu prosimy o umieszczenie klauzuli: 
„Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Szkoła Liderów moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam/łem poinformowana/y, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Szkoła Liderów z siedzibą w Warszawie, adres ul. Wiejska 12A , 00-490 Warszawa KRS 0000509561. Oświadczam, iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie”.

Rekrutacja składa się z dwóch etapów.
1) Weryfikacja nadesłanych zgłoszeń.
2) Rozmowa z kandydatem/tką oraz dodatkowe zadanie.

Do drugiego etapu zaprosimy wybrane osoby, z którymi skontaktujemy się do dnia 15 lipca 2022 r. Osoby, które nie zostaną zaproszone na rozmowę, nie będą o tym informowane.Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych kandydatów ubiegających się o pracę

Informujemy, że Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Fundacja Szkoła Liderów, ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa. W sprawach związanych z Pani / Pana danym, w tym realizacji swoich praw proszę się kontaktować na adres e-mail: [email protected]ów.pl

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, czyli zgoda na przetwarzanie danych. W tym celu przetwarzamy następujące dane: imię, nazwisko, dane teleadresowe, doświadczenie zawodowe. Brak podania wskazanych danych uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacji.

Inne dane osobowe przekazane przez Panią / Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6. ust. 1 lit. f(RODO), czyli w oparciu o uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie efektywnej rekrutacji. Inne dane niż wskazane powyżej nie będą przetwarzane przez Administratora.

W przypadku chęci rozpatrywania Pani / Pana kandydatury w przyszłych rekrutacjach konieczna jest Pani / Pana zgoda. Po jej wyrażeniu dane będą przetwarzane na podstawie oraz na art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

Dane przetwarzane w oparciu o zgodę będą przechowywane przez okres 1 roku. Pozostałe dane będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. Po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń lub wskazany w odrębnych przepisach prawa.

Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej.

Ma Pani / Pana prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Ma Pani / Pana prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania oraz przenoszenia danych. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Administrator informuje, że nie przetwarza Pani / Pana danych w sposób, który prowadzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowania.

Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Copyright All Rights Reserved © 2019

×