fbpx

Program przygotowujący absolwentki do wyborów parlamentarnych

Drogie Absolwentki,

znacie Szkołę Liderów. Chcemy być tam, gdzie ważne jest przywództwo. Takim miejscem jest dla nas Parlament RP. W związku z tym postanowiłyśmy w Szkole uruchomić program wzmacniający dla Absolwentek, które będą startować w najbliższych wyborach parlamentarnych. Wiemy, że to gorący czas. Wiemy też, że kobietom potrzebne jest bezpieczne grono, w którym uzyskają wsparcie.

W ramach wsparcia mamy dla 20 kandydatek:

 • 2 spotkania warsztatowe w dniach: 12-13 sierpnia oraz 9-10 września. Spotkanie pod Warszawą (miejsce do potwierdzenia). Szkoła pokrywa koszty noclegów, wyżywienia, dojazdów i zawartości merytorycznej.
 • 2 indywidualne sesje mentoringowe po 1,5h (jedna w sierpniu, druga we wrześniu)

W ramach warsztatów poruszymy takie tematy jak:

 • mapowanie swoich zasobów,
 • budowanie świadomości grona sojuszników oraz ograniczeń i zagrożeń, które się wiążą z udziałem w wyborach,
 • wprowadzenie dotyczące kodeksu wyborczego, list wyborczych i różnych konsekwencji, które wynikają ze startu,
 • merytorycznie o możliwościach, jakie dają poszczególne pozycje,
 • budowanie strategii startu w wyborach. Co jest moim celem, co mogę realnie osiągnąć, co będzie temu służyć? Koszty i zyski podjętych decyzji dot. startowania w wyborach. Jak  wzmocnić swoje szanse? Co będzie wskaźnikiem sukcesu? Ile chcę zainwestować? Co chcę zaangażować?
 • emocje, jak je wykorzystać jako źródło energii, a nie ograniczenie,
 • wywieranie wpływu i negocjacje,
 • ograniczające przekonania – jak sobie z nimi radzić.

Rekrutacja:

 • do 18 lipca należy wypełnić formularz zgłoszeniowy – LINK DO FORMULARZA
 • w dniach 20 i 24-25 lipca odbędą się rozmowy rekrutacyjne online
 • 25 lipca potwierdzimy ostateczną liczbę zakwalifikowanych absolwentek

Dlaczego ruszamy z takim programem wzmacniającym?

Kobiety w swojej drodze politycznej, w zdobywaniu mandatów mierzą się nie tylko z obiektywnymi, rzeczowymi barierami (niskie miejsca na listach, mniejsza liczba sojuszników w komitetach, czy partiach), ale też ze społecznymi postawami niechętnymi/niesprzyjającymi ich udziałowi w polityce. Te obiektywne i subiektywne czynniki powodują, że kobiety mają poczucie swojej niższej pozycji wyjściowej w wyborczej rywalizacji, mniejszej siły przebicia i także mniejszej gotowości na tę walkę. Konsekwencją tych przeszkód oraz braku dodatkowych regulacji systemowych, i w efekcie mniejsza reprezentacja kobiet w ciałach wybieralnych jest brak realnego, adekwatnego do ich roli w społeczeństwie wpływu kobiet na najważniejsze decyzje podejmowane w większości gmin, powiatów, województw, także w parlamencie krajowym. Kompetencje jakie mają kobiety zdecydowanie przemawiają na ich korzyść, a nie wykorzystanie ich potencjału dla wspólnego dobra i rządzenia, oznacza straty dla całego społeczeństwa. Rozwiązaniem, obok wprowadzenia mechanizmu suwaka, które może przyczyniać się do pozytywnej zmiany dot. reprezentacji kobiet w organach wybieralnych, są działania wzmacniające kobiety kandydatki, oraz budujące ich gotowość do uczestnictwa w wyborach, radzenia sobie z trudnościami, jakie taki start przynosi.

Kontakt

Jeśli macie jakieś pytania piszcie i dzwońcie do Magdaleny Tchórznickiej na adres [email protected], tel.: 504 290 539. Na wszystkie pytania, wątpliwości odpowiemy.

Copyright All Rights Reserved © 2019

×