fbpx

Rekrutacja do Szkoły Liderów Miasta Cieszyna

Data: 30.11.2022

Szkoła Liderów zrealizuje 3 edycje Programu. Do każdej edycji zakwalifikowanych zostanie 15 osób, które aktywnie włączają się w życie miasta i są przedstawicielkami bądź przedstawicielami samorządu, organizacji społecznych i biznesu. Zapraszamy do zgłaszania się.

  • Działasz na rzecz swojego miasta i interesuje Cię punkt widzenia na lokalne problemy osób spoza Twojego środowiska?  
  • Masz ambicje wprowadzania zmian i bycia partnerem dla samorządu do dyskusji nad przyszłością Twojej małej ojczyzny?  
  • Chcesz rozwijać swoje umiejętności przywódcze oraz kompetencje w zakresie wiedzy o mieście?
  • Angażują Cię zagadnienia związane z rozwojem miasta i chcesz zwiększać swój wpływ? 
Jeśli tak, zgłoś się do bezpłatnego programu organizowanego w Cieszynie.

 Projekt „Cieszyn – miasto samowystarczalne” finansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach programu „Rozwój lokalny”


Co zyskasz biorąc udział w programie? 

Program pozwoli Ci poznać osoby spoza twojego środowiska, z którymi łączą cię wspólne cele w zakresie rozwoju miasta. Podczas zajęć rozwiniesz umiejętności przywódcze, poznasz lepiej swoje predyspozycje i umiejętności, nauczysz się sztuki argumentacji. Weźmiesz udział w warsztatach z komunikacji, negocjacji i wystąpień publicznych. Wysłuchasz wystąpień ekspertów miejskich, zagłębisz się w strategii rozwoju miasta Cieszyna, dowiesz się czym jest urban resilience i wraz z innymi uczestniczkami i uczestnikami stworzysz rekomendacje rozwoju Cieszyna dla władz miasta oparte na diagnozie potrzeb. Nade wszystko poznasz osoby, które będą sojusznikami i partnerami twoich przedsięwzięć w przyszłości. 

Dla kogo jest Szkoła Liderów Miasta Cieszyn? 

Program Szkoła Liderów Miasta Cieszyna przeznaczony jest dla osób, które mieszkają i/lub pracują w Cieszynie i mogą oddziaływać na środowisko lokalne, którzy są przedstawicielami trzech sektorów (PUBLICZNEGO, PRYWATNEGO I POZARZĄDOWEGO / OBYWATELSKIEGO) i mają wyraźny wpływ na rozwój miasta w różnych obszarach: kultury, edukacji, sportu, gospodarki, przedsiębiorczości, administracji, prawa, dziedzictwa, zdrowia, innowacji, ekologii i środowiska, społeczeństwa obywatelskiego, równouprawnienia, turystyki i in. 

W ramach projektu zrekrutowanych zostanie 45 osób – po 15 osób na każdą edycję. Grupa będzie różnorodna pod kątem reprezentacji interesów, poglądów, płci, wieku. 


Organizacja Szkoły Liderów Miasta Cieszyna 

Formuła Programu obejmie 4 zjazdy – wszystkie w formie stacjonarnej, które łącznie będą trwały 12 dni. Pierwszy zjazd odbędzie się poza Cieszynem (około 50-60 km od Centrum), kolejne zjazdy odbywać się będę w mieście. 


Daty zjazdów 1. Szkoły Liderów Miasta Cieszyna:    

Zjazd 1: 7-9 grudnia 2022r. 

Zjazd 2: 12-13 stycznia 2023 r. 

Zjazd 3: 2-3 lutego 2023 r. 

Zjazd 4: 2-3 marca 2023 r.


Daty zjazdów 2. Szkoły Liderów Miasta Cieszyna:    

Zjazd 1: 3-5 marca 2023 r.

Zjazd 2: 13-14 kwietnia 2023 r.

Zjazd 3: 11-12 maja 2023 r.

Zjazd 4: 15-16 czerwca 2023 r.


3. Szkoła Liderów Miasta Cieszyna odbędzie się w terminie wrzesień-grudzień 2023r. 


Harmonogram rekrutacji: 

Rekrutacja do programu Szkoła Liderów Miasta Cieszyna jest dwuetapowa i składa się z formularza rekrutacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w trybie online. 

Etap 1 

  • Wypełnij formularz aplikacyjny dostępny online do 29.10.2022 r. 
  • Dołącz do niego:  
  • CV – życiorys pokazujący doświadczenie zawodowe oraz ścieżkę liderską,    
  • 1 rekomendacje potwierdzające doświadczenie oraz umiejętności liderskie. Kto może przygotować rekomendacje: organizacja społeczna, partia polityczna, jednostka samorządu lub osoba publiczna pełniąca funkcję w partii, organizacja i instytucja publiczna lub naukowa, przedstawiciele biznesu, przedstawiciele mediów oraz osoby lub grupy obywateli danego środowiska np. mieszkańców gminy.  

Etap 2. 

  • Rozmowa rekrutacyjna online, które odbędą się w dniach 2-4.11.2022 r. 
  • Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone najpóźniej 7.11.2022 r. 

Osoby biorące udział w rekrutacji zostaną poinformowane o jej wynikach mailowo. 
Pełna lista uczestników i lista rezerwowa zostanie opublikowana na stronie internetowej Fundacji Szkoła Liderów. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą uwzględniane. 

Czy udział w projekcie jest bezpłatny? 

Tak. Projekt jest bezpłatny dla wszystkich uczestników zakwalifikowanych do udziału. 
Z tego względu, osoby zakwalifikowane do Programu będą zobowiązane do uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych działaniach. 

Informacji udzielają:  

Magdalena Tchórznicka, koordynatorka programu Szkoła Liderów Miasta Cieszyna, Fundacja Szkoła Liderów / [email protected], tel. 504 290 539  

Dokumenty programowe do wglądu i pobrania

Copyright All Rights Reserved © 2019

×