fbpx

Rekrutacja do 28. Szkoły Liderów Politycznych w liczbach

Zakończył się I etap rekrutacji do 28. Szkoły Liderów Politycznych. W rekrutacji wzięło udział 157 osób, z czego 70 kandydatów i kandydatek zostało zaproszonych do II etapu, czyli do udziału w rozmowach kwalifikacyjnych. Finalnie do 28. Szkoły Liderów Politycznych przystąpi 35 osób.

W tegorocznej rekrutacji otrzymaliśmy niemalże 160 zgłoszeń. Bardzo dziękujemy za przygotowane aplikacje. 

Wśród 157 kandydatów znaleźli się samorządowcy (41 zgłoszeń), przedstawiciele partii politycznych (64 zgłoszenia), ruchów społecznych (12 zgłoszeń), NGO (22 zgłoszenia), think-tanków (7 zgłoszeń), urzędnicy państwowi, urzędnicy samorządowi oraz przedsiębiorcy (11 zgłoszeń).

Aplikowały 72 kobiety i 85 mężczyzn. Otrzymaliśmy zgłoszenia od kandydatów ze wszystkich województw w kraju – najwięcej z mazowieckiego (39 zgłoszeń), najmniej z opolskiego (1 zgłoszenie). 

28. Szkoła Liderów Politycznych odbywa się dzięki wsparciu partnerów:  

Fundacja Konrada Adenauera, Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, Orange Polska, Samsung, Magovox sp. z o.o., McDonald’s.

Copyright All Rights Reserved © 2019

×