fbpx

Wyniki rekrutacji do programu „Dwa sektory, jedna wizja”

Data: 27.11.2020

Rzeczywistość wokół nas stawia teraz szczególne wyzwania zarówno sektorowi biznesowemu, jak i społecznemu – praca zdalna, konieczność dostosowywania działań i strategii, dbanie o dobrostan i motywację zespołu. Skorzystajmy z swoich doświadczeń! Zapraszamy wyjątkowego do programu który łączy liderów

Fundacja Szkoła Liderów we współpracy z Fundacją PwC rozpoczyna XI edycję półrocznego programu rozwojowego dla liderów społecznych „Dwa sektory – jedna wizja”. Program trwa od grudnia 2020 r. do czerwca 2021 r. W tym okresie każdy uczestnik ma możliwość odbycia 6 indywidualnych spotkań on-line z coachem – wolontariuszem firmy PwC na wysokim stanowisku zarządczym. Głównym założeniem procesu jest wsparcie uczestnika w osiągnięciu jasno sprecyzowanych przez niego i mierzalnych celów dzięki sesjom z elementami coachingu i mentoringu.

W XI edycji programu udział wezmą:

Piotr KoziolFundacja Kwitnące Talenty
Justyna KardaszStowarzyszenie „Chełmińskie Przedmieście Tu Mieszkam” oraz Rada Okręgu „Chełmińskie”
Aleksandra Daszkowska-KamińskaBednarska Szkoła Realna
Ewa CzeplinaLokalna Grupa Działania Chata Kociewia
Anna HermanCzęstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA
Maciej KochanowskiUrząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku
Małgorzata SajkiewiczFundacja Otulina
Małgorzata JakubowskaStowarzyszenie”Aktywne Grabowo Królewskie”, Kołao Gospodyń Wiejskich w Grabowie Królewskim,
Izabela Sopalska-RybakFundacja Kulawa Warszawa
Marcin NowakCentrum Myśli Jana Pawła II – instytucja kultury m.st. Warszawy
Agnieszka BreslerStowarzyszenie Kolektyw Kobietostan
Jerzy SęczekCaritas Archidiecezji Białostockiej
Igor HorkówZwiązek Ukraińców w Polsce (Oddział w Przemyślu)
Xawery StańczykStowarzyszenie Miasto Moje A w Nim
Natalia Magreta-ŁupińskaPolska Fundacja Ochrony i Promocji Zdrowia
Kinga Pańczyszyn-LiśkiewiczFundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (program Projektor)
Marzena Kocurekfundacja Zróbmy.To
Magdalena SielskaFundacja Integracji i Rozwoju Cudzoziemców w Polsce
Monika KłeczekStowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera „AS”
Andrii MyrovychFundacja Kultury Duchowej Pogranicza
Anna WawrzyniakStowarzyszenie Lepszy Świat
Marta IglewskaCentrum Nauki Kopernik
Agnieszka SzymańskaFundacja Szkoła Liderów

_________________________________________________________________________________

FAQ

 1. Na czym polega coaching?

Coaching opiera się m.in.  na kilku zasadach:

 • To Klient jest źródłem zasobów – to on ma zasoby i on ich używa.
 • Zadając pytania, stawiając wyzwania i udzielając wsparcia, coach sprawia, że Klient zaczyna korzystać z własnych zasobów
 • Klient wybiera temat
 • Coach i Klient są sobie równi
 • Celem coachingu jest zmienianie i działanie
 • Co jest celem coachingu ?
 • Określanie aktualnego stanu rzeczy
 • Ustalenie tego, co chcemy osiągnąć
 • Stworzenie strategii wypełnienia luki pomiędzy stanem obecnym i pożądanym
 • Co to jest mentoring?

Mentoring to dawanie wskazówek i rad, wskazywanie kierunku działania, pomoc w zrozumieniu celów i wartości organizacji.

 • W jaki sposób mam ustalić cele ?

Cele powinny być ustalone według koncepcji S.M.A.R.T. Według niej sformułowany cel powinien być:

 • Prosty – sformułowany jednoznaczne,
 • Mierzalny – sformułowany, tak by można było ustalić stopień realizacji celu,
 • Osiągalny – realistyczny, możliwy do osiągnięcia,
 • Istotny – cel powinien być ważny  dla tego, kto będzie go realizował,
 • Określony w czasie –  dokładnie określony horyzont czasowy w jakim zamierzamy go osiągnąć.
 • Gdzie odbywają się spotkania z przedstawicielami firmy PwC?

Spotkania będą się odbywać w biurach PwC w Warszawie, Krakowie (1 osoba), Wrocławiu (1 osoba).

 • Czy otrzymam zwrot kosztów dojazdu?

Nie zapewniamy zwrotów kosztu dojazdu na spotkania z przedstawicielem firmy ani na szkolenia. W ramach obowiązkowego zjazdu zapewniamy nocleg i lunch.

 • Czy muszę być zatrudniony w organizacji pozarządowej, żeby aplikować do programu?

Nie trzeba być zatrudnionym w organizacji pozarządowej. Istotnym kryterium jest jednak pełnienie roli przywódczej lub zarządczej w organizacji/ inicjatywie społecznej.

Fundacja Szkoła Liderów to wiodąca organizacja pozarządowa zajmująca się edukacją obywatelską, a w szczególności wzmacnianiem liderów sfery publicznej. Rozwijamy postawy liderskie, promujemy debatę publiczną i wspieramy liderów środowisk i społeczności lokalnych. Od 1994 roku przeszkoliliśmy już ponad 4000 osób. Nasi absolwenci są posłami, samorządowcami, kierują setkami organizacji i Inicjatyw społecznych na całym świecie.

PwC jest wiodącą globalną organizacją świadczącą usługi doradcze. Firma jest obecna w 158 krajach zatrudniając ponad 168.000 pracowników. W Polsce PwC zatrudnia 1700 specjalistów i kadry wspierającej w siedmiu miastach: Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Łodzi i Warszawie.

Copyright All Rights Reserved © 2019

×