fbpx

Różne wartości. Wspólne życie publiczne: podsumowanie 27. edycji Szkoły Liderów Politycznych

27. edycja Szkoły odbyła się pod hasłem Różne Wartości, Wspólne Życie Publiczne. Myślą przewodnią trwającego jedenaście dni programu uczyniliśmy zagadnienie odpowiedzialnego przywództwa.

W unikatowej edycji intensywnego wyjazdu szkoleniowego, który odbył się w dniach 6-16 czerwca 2019 r. w Falentach pod Warszawą, znalazły się treningi, wykłady, prelekcje, warsztaty, konwersatoria, dyskusje, spotkania z politykami i ekspertami.  Stanowiące stałą część szkoły letniej spotkania z wybitnymi postaciami życia publicznego w Polsce miały charakter zamknięty.   

W programie 27. SLP postawiliśmy na dialog, debatę, wiedzę ekspercką a także praktyczne umiejętności niezbędne w życiu publicznym, które liderzy i liderki będą zdolni przekładać na realne działania w sferze publicznej i środowisku lokalnym. Do udziału w 27. SLP zaprosiliśmy dojrzałych liderów i liderki, którzy cenią sobie jakościową debatę publiczną i otwartość na poglądy drugiej strony.

Spotkania z politykami: Jarosław, Gowin, Jadwiga Emilewicz, Grzegorz Schetyna, Wladysław Kosiniak Kamysz
Spotkania z politykami: Jarosław, Gowin, Wladysław Kosiniak-Kamysz, Grzegorz Schetyna, Jadwiga Emilewicz

Podczas Szkoły gościliśmy  przewodniczących partii politycznych i kluczowych polityków w rządzie: premier Jarosław Gowin, minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, Grzegorz Schetyna (PO), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL).

Ogrody demokracji

Spotkanie z Przewodniczącym Platformy Obywatelskiej, Grzegorzem Schetyną. Prowadzenie: Maria Klaman i Agnieszka Rozner . (c) fot: Beata Czarnecka

W agendzie Szkoły nie zabrakło także tematów poświęconych 30. rocznicy obchodów pierwszych prawie wolnych wyborów po przemianach ustrojowych. W ramach cyklu Ogrody demokracji rozmawialiśmy o skutkach Okrągłego Stołu, o pomysłach na silne i sprawne państwo oraz wyzwaniach dla demokracji.

Uczestnicy i goście 27. Szkoły Liderów Politycznych, 6-16 czerwca 2019, Warszawa-Falenty podczas spotkań, wykładów i warsztatów.

27. Szkoła Liderów Politycznych to:

 • doświadczenie, dzięki któremu uczestnicy mogli opuścić swoje środowiskowe  
  i polityczne bańki, i skonfrontować z innymi opinie i wartości w sposób bardzo dojrzały i przemyślany;

 • program nastawiony na wzmocnienie tożsamości liderskiej i rozwój osobisty, kształtowanie umiejętności dialogu mimo różnic, inspirowanie, przekazywanie wiedzy o kluczowych wyzwaniach współczesnego świata i polityki;

 • różnorodność uczestników i szeroki wachlarz organizacji politycznych i społecznych uczestniczących w Szkole: przedstawiciele różnych partii parlamentarnych i pozaparlamentarnych, ruchów społecznych (Ogólnopolski Strajk Kobiet), ruchów miejskich (Miasto Jest Nasze), organizacji pozarządowych, ruchów ekologicznych (Greenpeace), związków zawodowych (OPZZ), pracowników instytucji rządowych (Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów);

 • zbliżona liczba kobiet i mężczyzn wśród uczestników, jednak wciąż z przewagą mężczyzn (15 kobiet, 21 mężczyzn);

 • różnorodność stylu prowadzenia działań politycznych/społecznych i komunikacji wśród uczestników (doświadczenie partyjne i samorządowe versus doświadczenie działania na ulicy – protesty, demonstracje, organizacje wpływu politycznego, związki zawodowe) przy dużej dojrzałości w podejściu do uprawiania polityki  
  i przywództwa (zwłaszcza wśród samorządowców);

 • wpływ wyborów do Parlamentu Europejskiego i wyborów parlamentarnych na rekrutację uczestników i program Szkoły. Wśród uczestników znalazła się duża liczba osób, które deklarowały kandydowanie w wyborach parlamentarnych, dwie uczestniczki zdobyły mandat poselski;

 • różnorodni goście i formy zajęć: treningi liderskie, warsztaty, konwersatoria, wykłady, panele dyskusyjne, pokaz filmowy, kolacje i wieczory integracyjne;

 • większa liczba godzin warsztatów i treningów w stosunku do poprzednich trzech edycji Szkoły (14 rodzajów warsztatów i treningów);

 • spotkania z przewodniczącymi partii politycznych i kluczowymi politykami w rządzie: Grzegorz Schetyna (PO), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), premier Jarosław Gowin, minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz;

 • tematyka zajęć oscylująca wokół aktualnych i wywołujących gorącą dyskusję tematów społeczno-politycznych, m.in.: relacje państwo-kościół, społeczno-polityczne konsekwencje Okrągłego Stołu i transformacji, kryzys klimatyczny, polityka zdrowotna i edukacyjna.

Nadzwyczajni goście i eksperci

Gośćmi tegorocznej Szkoły byli m.in.: dr hab. Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich, Krzysztof Kwiatkowski – b. prezes NIK,  dr hab. Rafał Matyja, dr hab. prof. UW Magdalena Środa, prof. Dariusz Stola, Jaśmina Wójcik, dr hab. Maciej Gdula, dr hab. Jarosław Flis,  dr hab. Marek Migalski, dr Maciej Berek, dr hab. Rafał Mrówka, Katarzyna Szymielewicz, dr Marcin Walecki, prof. Elżbieta Mączyńska, prof. Andrzej Friszke, dr Anna Materska-Sosnowska, Maciej Kanownik, Bartłomiej Sienkiewicz, dr hab. Paweł Kowal, Tomasz Terlikowski, Zuzanna Radzik, Agata Diduszko-Zyglewska, Konrad Szymański (Minister Spraw Zagranicznych), Jarosław Gowin (Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego), Jadwiga Emilewicz (Minister Przedsiębiorczości i Technologii), Grzegorz Schetyna (Przewodniczący PO), Władysław Kosiniak-Kamysz (Przez PSL), Adam Bielan (Senator PiS), Tomasz Siemoniak (PO), Urszula Pasławska (Wiceprezes PSL). Szczegółowy program Szkoły prezentuje załącznik nr 1.

Szkołę zakończyły debaty oksfordzkie oksfordzkie z udziałem uczestników 27. Szkoły Liderów Politycznych oraz uroczyste wręczenie dyplomów.

Uroczyste zakończenie

Uroczyste rozdanie dyplomów odbyło się w Biurze Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE w Warszawie. Finałowi Szkoły towarzyszyła debata polityczna pt. Koniec transformacji, w której głos zabrali Wicemarszałek Adam Bielan (PiS), Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak, Wiceprzewodnicząca Polskiego Stronnictwa Ludowego Urszula Pasławska, Maciej Gdula, poseł Sejmu IX kadencji z ramienia SLD.

Finał 27. Szkoły Liderów Politycznych, 16. czerwca 2019 w siedziba ODiHR w Warszawie.
(c) fot: Beata Czarnecka
Inauguracja 27. Szkoły Liderów Politycznych, 6 czerwca 2019, Hotel Bellotto w Warszawie. (c) fot: Beata Czarnecka
Copyright All Rights Reserved © 2019

×