fbpx

Dwoje kandydatów na Rzecznika Praw Dziecka związanych ze Szkołą Liderów!

Do poniedziałku do godz. 16.00 kluby parlamentarne zgłaszać będą kandydatury na Rzecznika Praw Dziecka. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że z grona absolwentów i współpracowników Szkoły Liderów jest aż dwoje kandydatów! Są nimi absolwentka programu Liderzy PAFW Monika Horna-Cieślak i członek Rady Programowej Programu Liderzy PAFW oraz wieloletni przyjaciel programu politycznego Konrad Ciesiołkiewicz.

Jesteśmy dumni i dumne, że możemy Wam przedstawić i zarekomendować obie kandydatury. Jest to wielkie wyróżnienie dla społeczności Szkoły Liderów. Trzymamy kciuki za obydwoje kandydatów.

Monika Horna-Cieślak – adwokatka, aktywistka, działaczka społeczna. Monika od 19 r.ż. zajmuje się ochroną praw dzieci. Monika pomaga osobom młodym doświadczającym przemocy psychicznej, fizycznej oraz seksualnej. W swojej działalności na rzecz dzieci podejmuje bardzo szerokie działania m.in. legislacyjne, szkoleniowe, koordynuje projekty edukacyjne. Tworzyła kampanie społeczne, budowała przyjazny wymiar sprawiedliwości, świadczyła indywidualne konsultacje i wsparcie dla klientów Centrum Pomocy Dzieciom w ramach współpracy z największą organizacją pozarządową zajmująca się tematem krzywdzenia dzieci – Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. Jest Członkinią Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, przewodniczącą Sekcji Praw Dziecka oraz członkinią Komisji ds. współpracy z sądami przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz Zespołu do spraw przeciwdziałania przestępczości przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę osób małoletnich przy Ministrze Sprawiedliwości. Jest także tutorką programu HELP Rady Europy (jej szkolenie to oczywiście Prawa Dziecka).

Konrad Ciesiołkiewicz – Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył także studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie SWPS. Stopień naukowy doktora nauk społecznych uzyskał w 2021 r. w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Od dwóch dekad zaangażowany w rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Ukończył liczne szkolenia i kursy z zakresu spraw społecznych, praw dziecka i edukacji obywatelskiej, w tym Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, kursy I i II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jest certyfikowanym coachem International Coaching Community (ICC) oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP). Były instruktor harcerski, wychowawca, organizator placówek wypoczynku w latach 1996–2007. Pełnił także funkcję przewodniczącego Dzielnicowego Zespołu Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Dzielnicy Wawer. Od 2008 r. związany zawodowo z Orange Polska. W 2020 r. został powołany na stanowisko prezesa Fundacji Orange, zajmującej się edukacją informacyjną, medialną oraz cyfrową dzieci i młodzieży, a także wspieraniem nauczycielek i nauczycieli oraz liderek i liderów społeczności lokalnych. Za jego kadencji Fundacja została wyróżniona w pierwszej edycji Nagrody im. Janusza Korczaka. W 2022 r. otrzymała tytuł Dobroczyńcy Roku w kategorii „Kultura i edukacja”. Od kilku lat wraz z Głosem Nauczycielskim przyznaje nagrody Nauczyciel Jutr@. We współpracy z zewnętrznymi ekspertkami i ekspertami Fundacja prowadzi monitoring podmiotowości i praw dzieckaw środowisku (nie tylko) cyfrowym – jest inicjatorem raportu „Dojrzeć do praw. Raport z monitoringu praw i podmiotowości dziecka w dobie społeczeństwa informacyjnego”. Od 2018 r. jest współzałożycielem i przewodniczącym Komitetu Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej. Podmiot ten prowadzi działalność w zakresie edukacji obywatelskiej, koncentruje się na przeciwdziałaniu radykalizacji prowadzącej do przemocy wśród dzieci i młodzieży, organizuje warsztaty i szkolenia „Dialog w praktyce”, oparte na metodzie Porozumienie bez Przemocy (NVC). Komitet wraz ze środowiskami pedagogicznymi wielokrotnie występował przeciwko projektom ustawy lex Czarnek, wprowadzeniu do szkół przedmiotu historia i teraźniejszość oraz podręcznika do niego, a także ustawie o resocjalizacji nieletnich.

Więcej na: ciesiolkiewicz.pl

Copyright All Rights Reserved © 2019

×