fbpx

Finał Szkoły Liderów Miast Zgierza, Łodzi i Pabianic [relacja]

Panel obywatelski, Centrum Aktywności Lokalnej, Społeczna Strategia Miasta – liderzy miejscy Łodzi, Pabianic i Zgierza zaprezentowali rekomendacje dla władz miejskich.

W piątek, 30 listopada uczestnicy programu Szkoła Liderów Miast Zgierza, Pabianic i Łodzi, zaprezentowali przedstawicielom władz miejskich rekomendacje działań, w odpowiedzi na wyzwania jakie przewidują w przyszłości w swoich miastach. Rekomendacje wypracowane w kilkumiesięcznym procesie zakładają m.in. organizację panelu obywatelskiego w Łodzi, stworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Pabianicach oraz Społecznej Strategii Miasta Zgierza. Liderzy liczą na to, przedstawione pomysły zostaną wdrożone.

 

 

Podczas programu uczestnicy przeszli kurs liderski, wzmocnili swoją pozycję w mieście, zdobyli nową wiedzę z zakresu funkcjonowania miasta, a także odbyli szereg spotkań z ekspertami i samorządowcami. Program bazuje na różnorodności, dlatego w każdej z trzech grup znaleźli się liderzy trzech sektorów: pozarządowego, prywatnego i publicznego, aby wspólnie wypracować koncepcje zmian uwzględniające różnicę zdań i perspektyw rozwoju miasta.

Zgierz

Grupa zgierskich liderów to jedenaście osób, które wspólnie zastanawiały się, co można zrobić, aby mieszkańcy byli bardziej zadowoleni ze swojego miasta i aby żyło się w nim lepiej. Zauważyli, że zaangażowanie mieszkańców i poczucie sprawczości jest niskie. Narastające problemy okresu po transformacji ustrojowej, nie sprzyjały włączaniu w decydowanie o mieście. Dlatego uczestnicy programu Szkoła Liderów Miast w wyniku wielomiesięcznej pracy, przedstawili Prezydentowi Przemysławowi Staniszewskiemu oraz zebranym gościom propozycję stworzenia długofalowej Społecznej Wizji Miasta, z wykorzystaniem narzędzi partycypacji . Wszystko po to, aby z jednej strony miasto obrało kurs zmian wykraczający poza jedną kadencję, a także aby mieszkańcy mogli poczuć się współgospodarzami swojej miejscowości, ze zdaniem których wybrani samorządowcy się liczą.

„Dostrzegamy negatywne spojrzenie mieszkańców i mieszkanek na Zgierz. Chcemy to zmienić, a wspólne budowanie i określanie kierunku rozwoju naszego miasta poprzez społeczną strategię jest do tego dobrym pierwszym krokiem” – mówił Adrian Skoczylas, który prezentował rekomendację przygotowaną przez grupę.

Pomysł stworzenia takiej wizji spotkał się z zainteresowaniem i aprobatą obecnego Prezydenta Przemysława Staniszewskiego, który w czasie trwania programu spotykał się z uczestnikami oraz towarzyszył im także podczas prezentacji rezultatów.

Pabianice

Pabianiccy liderzy miejscy w rekomendacjach przedstawionych podczas wydarzenia finałowego Szkoły Liderów Miast postanowili zaproponować udoskonalenia działań, które miasto już podejmuje. Zaproponowane rekomendacje mają na celu wzmocnienie życia społecznego i obywatelskiego. „Naszym marzeniem jest, aby Pabianiczanie budowali więzi społeczne, żeby nie czuli się samotni, a Pabianice kwitły życiem. Chcielibyśmy osiągnąć to na bazie tego, co już mamy – mocnych stron, które wyróżniają Pabianice na tle innych miast: aktywne organizacje pozarządowe, sport i Centrum Seniora” – mówiła Anita Sowińska, jedna z uczestniczek. Grupa z Pabianic zaproponowała sześć programów, które uzupełniają obecną politykę miasta: stworzenie Centrum Aktywności Lokalnej, Program „Spotkajmy się”, „Integracja międzypokoleniowa”, „Wypełnianie przestrzeni miejskiej”, „Dbam o swoje miasto” oraz „Atrakcyjne konsultacje społeczne”.

„Centrum Aktywności Lokalnej, powinno powstać w Pabianicach w odpowiedzi na potrzeby organizacji pozarządowych, a także mieszkańców miasta (w szczególności tych młodych). Centrum pełniło by także rolę miejsca szeroko pojętej informacji turystycznej. Pabianiczanie maja potrzebę wspólnych działań, czego przykładem są tworzące się grupy rowerowe, biegowe, itp. W mieście podejmowane są przeróżne inicjatywy, zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i grupy nieformalne, dlatego potrzebna jest wspólna przestrzeń do ich upowszechniania” – mówiła podczas prezentacji Dorota Pędziwiatr, jedna z uczestniczek.

Rekomendacji mieli okazję wysłuchać m.in. nowo wybrany zastępca Prezydenta Miasta Marek Gryglewski oraz szefowa Centrum Seniora z Pabianicach Katarzyna Cegiełka.

Łódź

Grupa dziewiętnastu łódzkich liderów miejskich biorących udział w programie Szkoła Liderów Miast przedstawiła koncepcję wprowadzenia panelu obywatelskiego w Łodzi. Nad sposobem wdrożenia oraz jej wytycznymi pracowała przez ostatnie kilka miesięcy pod okiem specjalistów i trenera. Podczas wydarzenia podsumowującego program, swoje pomysły zaprezentowała m.in. radnym miejskim, w tym przewodniczącemu Marcinowi Gołaszewskiemu po to, by jak najszybciej podjęto działania zmierzające do wprowadzenia tego narzędzia w mieście.

Łódzcy liderzy życia społecznego, przedstawiciele biznesu, urzędnicy, aktywiści, działacze kulturalni i sportowi, którzy wzięli udział w programie Szkoła Liderów Miast, określili jakie wytyczne mógłby mieć łódzki panel. Propozycja jest ambitna, ale możliwa do wprowadzenia właśnie w Łodzi.  Koncepcja panelu obywatelskiego spodobała się obecnym podczas finału radnym. „Będę dokładał starań, żeby panel obywatelski w Łodzi zorganizować” – mówił Damian Raczkowski, przewodniczący Komisji ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego.

Uczestnicy programu Szkoła Liderów Miasta Łodzi podkreślali, że w ciągu ostatnich miesięcy przeanalizowali mechanizmy wprowadzania paneli obywatelskich i są gotowi na współpracę z samorządowcami, aby wesprzeć ich w jego wdrażaniu. „Chcielibyśmy iść pod rękę z Miastem aby stworzyć coś wartościowego, wartość dodaną” – mówił Marcin Józefaciuk. „Dla nas panel obywatelski jest wyrazem wzajemnego zaufania pomiędzy Urzędem Miasta Łodzi a mieszkańcami odwrotnie. Chcemy, żeby Łódź była trzecim miastem w Polsce z panelem obywatelskim” – podsumował podczas prezentacji Bartłomiej Olczak, jeden z uczestników.

 

Dlaczego warto wspierać liderów miejskich?

Podczas wydarzenia głos zabrali także przedstawiciele władz miejskich, radni miejscy, a także współorganizatorzy wydarzenia. Izabela Rakuć-Kochaniak, która reprezentowała Fundację Veolia Polska, partnera projektu, mówiła: „Dla Fundacji Veolia Polska priorytetem jest rozwijanie współpracy międzysektorowej. Realizując nasze projekty zawsze zapraszamy do współpracy organizacje pozarządowe i przedstawicieli samorządów.  To pozwala nam uczyć się od siebie i budować długofalowe relacje, korzystne dla wszystkich stron. Szczególnie bliskie są nam inicjatywy, które mają na celu wzmocnienie lokalnych liderów wywodzących się z sektora publicznego, biznesowego i społecznego. Jesteśmy przekonani, że ich zaangażowanie w rozwój miasta, w którym przecież żyją na co dzień, jest kluczowe dla powodzenia projektu”.

 

Także były przewodniczący Rady Miejskiej Łodzi – Tomasz Kacprzak, podkreślał jak dużą wartość stanowią projekty, w których do dyskusji o wspólnej sprawie zaprasza się osoby, o różnych poglądach i perspektywach. On sam, jako absolwent jednego z programu organizowanego przez Fundację Szkoła Liderów, widzi wielką wartość w tej różnorodności. Podczas spotkania w Centrum Dialogu gratulował wszystkim absolwentom programu miejskiego oraz życzył, aby tak jak w jego przypadku, traktowali doświadczenia zdobyte w programie jak wielką przygodę i lekcję.

Do życzeń dołączyli się także obecny przewodniczący RM Łodzi, a także Wiceprezydent Pabianic i Prezydent Zgierza.

 

Partnerem projektu jest Fundacja Veolia Polska.

Copyright All Rights Reserved © 2019

×