fbpx

Spotkanie parlamentarzystów-absolwentów Szkoły Liderów Politycznych

7 lutego odbyło się spotkanie absolwenckie grupy parlamentarzystek i parlamentarzystów dotyczące polityki edukacyjnej w Polsce. 

Absolwentki i absolwenci spotkali się z Prezesem Centrum Edukacji Obywatelskiej dr Jędrzejem Witkowskim, aby porozmawiać o kluczowych wyzwaniach stojących przed polityką edukacyjną państwa. 

Na liście wyzwań dr Jędrzeja Witkowskiego znalazły się między innymi:

👉 przezwyciężenie siły inercji wynikającej ze skali systemu edukacji

👉 znalezienie odpowiedzi na fundamentalne pytania o kształt edukacji, m in o profil absolwenta szkoły

👉dopasowanie systemu edukacji do społecznych aspiracji oraz aktualnej wiedzy o procesach uczenia się

👉 zapewnienie uczniom dostępu do pomocy psychologicznej i pedagogicznej

👉 warunki zatrudnienia nauczycieli

👉 zmęczenie dyrektorów i nauczycieli oraz potrzebie wsparcia kadr pracujących w oświacie

👉 rozluźnienie gorsetu egzaminów zewnętrznych i przeładowanej podstawy programowej

👉 zagwarantowanie dostępu do edukacji dzieciom z Ukrainy przy utrzymaniu poziomu nauczania w szkołach

👉 mądre wykorzystanie środków europejskich przeznaczonych na cyfryzację edukacji

👉 strategiczne planowanie polityki edukacyjnej

Jędrzej Witkowski mówił także o szkodliwej polaryzacji debaty o edukacji w Polsce, o potrzebie budowania konsensusu wokół kluczowych wyzwań oraz ryzykach związanych z przyjmowaniem fałszywych, uproszczonych diagnoz i wynikających z nich fałszywych recept, które nie poprawią szkolnych doświadczeń uczniów i uczennic. 

Copyright All Rights Reserved © 2019

×