fbpx

Zaproszenie: Wyzwania i strategie rozwojowe małych  i średnich miast

Serdecznie zapraszamy na panel dyskusyjny z udziałem specjalistów i samorządowców na temat wyzwań, które stoją przed miastami w Polsce. Wydarzenie odbędzie się w ramach Europejskiego Kongresu Samorządów w najbliższy czwartek, 26 kwietnia o godz. 12.50 w Krakowie.

Jak wynika z raportu Polskiej Akademii Nauk (PAN), niemal połowie z 255 średnich miast w Polsce grozi marginalizacja i zjawiska kryzysowe. Problemy rozwojowe dotyczą m. in. spadku liczby ludności, zwłaszcza osób młodych i lepiej wykształconych. Towarzyszą temu narastające problemy społeczne, atrofia, a także rozpad więzi społecznych.

Europejski Kongres Samorządów, 26-27 kwietnia, ICE Kraków Congress Centre, ul. Marii Konopnickiej 17, Kraków

Niestety, jest to trend globalny. Przyjmuje się, że podobne problemy występują na całym świecie, w związku z czym adaptacyjne rozwiązania i unifikacje wprowadza się  systemowo. Z drugiej strony coraz wyraźniej widać, że warunkiem rozwoju jest poszukiwanie swojej odmienności, tożsamości i pielęgnowanie korzeni, a także poszukiwanie nowych, specyficznych modeli rozwojowych.

Paneliści:

  • Roman Smogorzewski – Prezydent Legionowa
  • Andrzej Wnuk – Prezydent Zamościa
  • Alexandre Farion – Członek zarządu, Dyrektor handlowy grupy Veolia w Polsce
  • Magdalena Kubecka – Redaktorka Magazynu Miasta
  • Przemysław Radwan-Rohrenschef – Wiceprezes Fundacji Szkoła Liderów

Moderacja:

  • Michał Olszewski –Gazeta Wyborcza

 

Odpowiedzią, na powyższe problemy z perspektywy rządowej jest Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), która wśród celów na najbliższe lata wskazuje zrównoważony rozwój całego kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym i terytorialnym. Jednym z projektów strategicznych realizujących SOR jest Pakiet dla średnich miast – ukierunkowany na wyrównanie szans rozwojowych wszystkich regionów, w szczególności tych z największymi problemami społeczno-gospodarczymi.

Pakiet dla średnich miast dotyczy miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast powyżej 15 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów z wyłączeniem miast wojewódzkich. Na szczególne wsparcie mogą liczyć 122 ośrodki miejskie, które zgodnie z analizą przeprowadzoną przez PAN w największym stopniu zagrożone są utratą funkcji społeczno-gospodarczych.

Pakiet dla średnich miast opiera się na dwóch filarach: z jednej strony jest to wsparcie w podejmowaniu inwestycji publicznych, z drugiej zaś tworzenie warunków dla inwestycji prywatnych.

W oparciu o propozycje Ministerstwa Rozwoju i zachodzące zmiany porozmawiamy o wyzwaniach i strategiach rozwojowych stojących przed miastami średniej wielkości.

  • Jakie są kluczowe problemy i wyzwania?
  • Co będzie stanowiło o przewadze konkurencyjnej miast?
  • Co zrobić, aby zminimalizować odpływ młodych ludzi, rozwiązać problem braku współpracy międzysektorowej oraz zwiększyć zaangażowanie społeczne przedsiębiorców i większego biznesu w tych ośrodkach?

Jednym z rozwiązań są prowadzone lokalnie Szkoły Liderów Miast – autorski program Fundacji Szkoła Liderów, realizowany w partnerstwie z Fundacją Veolia Polska. .

Wierzymy, że przywództwo w mieście jest w wielu rękach. Warto je docenić, wzmocnić i połączyć w sieć liderów zaangażowanych w strategiczny rozwój miasta. Wzmacniamy kompetencje liderów miejskich obecnych w sektorze publicznym, społecznym i biznesowym oraz zwiększamy ich zaangażowanie do wspólnego działania na rzecz miast średniej wielkości.

Wydarzenie realizowane przy współpracy Fundacji Veolia Polska.

Copyright All Rights Reserved © 2019

×