fbpx

Szkoła liderów w sprawie uchodźców

Fundacja Szkoła Liderów z niepokojem obserwuje poziom polskiej debaty publicznej w obliczu kryzysu związanego z napływem do Europy uchodźców z Syrii, Erytrei i innych krajów, w których toczy się wojna.

Pluralizm i szacunek dla różnorodności pozostaje podstawową wartością Szkoły Liderów. Wierzymy, że w szerokich ramach różnych wartości jest możliwe wypracowanie akceptowalnych rozwiązań i prowadzenie wolnego od nienawiści dialogu.

Zależy nam, aby w debacie publicznej na temat uchodźców prowadzić konstruktywny i oparty na rzetelnej, sprawdzonej wiedzy dialog, prowadzący do wypracowania rozwiązań.

Będziemy wspierać przygotowanie polskiego społeczeństwa na możliwość przyjęcia uchodźców poprzez edukację i zapewnianie dostępu do pełnej i wielostronnej informacji. Będziemy inicjować i wspierać dialog w środowiskach lokalnych, dążąc do tego, aby dyskusje i prezentowanie nawet skrajnie odmiennych postaw  nie naruszało godności drugiego człowieka.

Copyright All Rights Reserved © 2019

×