fbpx

REKRUTACJA: Szkoła Przywództwa dla liderek i liderów województwa podlaskiego

Data: 01.02.2022

Zapraszamy do udziału w rekrutacji do Szkoły Przywództwa (SP), której celem jest wsparcie zwiększenia umiejętności liderskich i partycypacyjnych lokalnych działaczy

Kliknij i ZAREJESTRUJ SIĘ!

Dla kogo:

Szkoła Przywództwa skierowana jest do aktywistek/aktywistów oraz liderek/liderów doświadczonych w przewodzeniu inicjatywom i angażowaniu innych do działania; wprowadzający zmiany w środowisku z NGO lub ruchów obywatelskich z województwa podlaskiego, które:

– mają minimum dwuletnie doświadczenie w roli liderskiej w organizacji społecznej;

– chciałyby rozwijać się jako liderzy i liderki;

– czują, że mają predyspozycje do pracy z grupą i chciałyby dowiedzieć się, jak mogą to robić;

Program Szkoły opiera się na modelu przywództwa, zbudowanym na filarach: samoświadomości i wiarygodności liderskiej; umiejętności jednoczenia i angażowania ludzi do działania; wizji zmiany w środowisku i umiejętności jej wprowadzania. Podczas udziału w szkole będą przygotowywane plany rozwoju organizacji we wsparciu tutora, które będą realnie wpływać na zwiększenie aktywności społecznej, siły wolontariatu i skuteczności działań sektora.

Na zgłoszenia czekamy do 23 lutego 2022 r.

Kliknij i ZAREJESTRUJ SIĘ!

Co oferujemy:

– 4 stacjonarne zjazdy szkoleniowe (80 h);

· Ja jako lider – podstawy przywództwa (2 moduły: Lider w zespole (trening outdoor) oraz Ja jako lider na rzecz zwiększania aktywności obywatelskiej- wiarygodność i samoświadomość)

· Analiza liderskiego potencjału oraz komunikacja

· Zespół i zmiana

· Wystąpienia publiczne i angażowanie do wizji zmiany

Ponadto na każdym zjeździe tematyka zajęć będzie dostosowana do zidentyfikowanych barier oraz mapy potrzeb a także rekomendacji z badań w naszym województwie zrealizowanych przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.

– Indywidulane badanie naturalnego potencjału przywódczego (narzędzie Extended DISC®. które może być punktem wyjścia w procesie planowania rozwoju umiejętności przywódczych uczestników.

– pracę pod okiem doświadczonych trenerek przywództwa;

– know-how dotyczący uczenia przywództwa, wypracowywany i doskonalony przez lata w programach realizowanych przez Fundację Szkoła Liderów;

– tutoringu indywidualny dla każdego uczestnika 3 sesje Celem współpracy z tutorem jest „przełożenie” doświadczeń zdobytych podczas szkoleń na konkretne potrzeby dotyczące działań w sferze społecznej oraz zaplanowanie i wdrożenie planów rozwoju organizacji.

Harmonogram zjazdów:

· 19-21.05.2022 – Ja jako Lider

· 23-25.06.2022 – Analiza liderskiego potencjału oraz komunikacja

· 08-10.09.2022 – Zespół i zmiana

· 20-22.10.2022 – Wystąpienia publiczne i angażowanie do wizji zmiany

Zjazdy szkoleniowe będą odbywać się w formule stacjonarnej w Białymstoku, rozpoczęcie każdego zjazdu o godz. 12:00 w czwartek, a zakończenie najpóźniej o godz. 17:30 w sobotę. Wymagana jest obecność na wszystkich zjazdach – z uczestnikami i uczestniczkami podpiszemy umowy. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Listę osób przyjętych do II etapu rekrutacji opublikujemy 28 lutego 2022 r.

Z wybranymi kandydatami i kandydatkami spotkamy się na rozmowach kwalifikacyjnych online w dniach: 9-11 marca 2022 r.

Ogłoszenie wyników osób zakwalifikowanych 18 marca 2022 r.

Link do formularza rejestracyjnego: https://tiny.pl/9j8bl


Szkoła Przywództwa jest częścią programu Wschód Liderów, realizowanego przez Fundację Szkoła Liderów razem z organizacjami partnerskimi: Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach oraz Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych z Białegostoku. Projekt realizowany jest z dotacji Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG.

Copyright All Rights Reserved © 2019

×