fbpx

REKRUTACJA: Szkoła Przywództwa dla liderek i liderów województwa świętokrzyskiego

Data: 31.01.2022

Zapraszamy do udziału w rekrutacji do Szkoły Przywództwa (SP),

której celem jest zwiększenie umiejętności liderskich i partycypacyjnych

świętokrzyskich działaczy i działaczek.

Dla kogo:

Szkoła Przywództwa skierowana jest do aktywistek/aktywistów oraz liderek/liderów wprowadzających zmiany w środowisku wywodzących się z organizacji pozarządowych, ruchów obywatelskich i grup nieformalnych z województwa świętokrzyskiego, które:

👉 chciałyby rozwijać się jako liderzy i liderki, aktywiści i aktywistki;

👉 czują, że mają predyspozycje do pracy z grupą i chciałyby dowiedzieć się, jak mogą działać z korzyścią dla siebie i dla innych;

👉 chcą lepiej organizować społeczność lokalną wokół ważnych spraw.

Co oferujemy:

Uczestnictwo w 4 stacjonarnych zjazdach szkoleniowych (80 h) poświęconych następującym tematom:

·       Ja jako lider/ka- podstawy przywództwa obejmujące 2 moduły: Lider/ka w zespole (trening outdoor) oraz Ja jako lider/ka na rzecz zwiększania aktywności obywatelskiej-  moja wiarygodność i samoświadomość

·       Analiza liderskiego potencjału (przy użyciu narzędzia Extended DISC®) oraz skuteczna komunikacja w działaniach społecznych

·       Praca z zespołem i zmiana społeczna

·       Wystąpienia publiczne i angażowanie innych do wizji zmiany

Kiedy odbędą się zjazdy Szkoły Przywództwa?

👉07-09.04.2022,

👉09-11.06.2022,

👉22-24.09.2022,

👉20-22.10.2022

Zjazdy szkoleniowe będą odbywać się w formule stacjonarnej w ośrodku „Jodełka” w Świętej Katarzynie, rozpoczęcie każdego zjazdu o godz. 12:00 w czwartek, a zakończenie najpóźniej o godz. 17:30 w sobotę. Wymagana jest obecność na wszystkich zjazdach – z uczestnikami i uczestniczkami zakwalifikowanymi do Programu podpiszemy dokumenty niezbędne do realizacji programu

Chcę się zgłosić! Jak to zrobić?

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Na Twoje zgłoszenie czekamy tylko do 23.02.2022

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się on-line w dn. 2.03-7.03.2022❗

Więcej informacji o Szkole Przywództwa:

👉 [email protected]

👉 Tel. 692 291 612

Copyright All Rights Reserved © 2019

×