fbpx

We are recruiting!

Data: 16.03.2023

Rekrutacja do programu BBA jest dwuetapowa. Rozpoczyna się 15 marca 2023. 

Etap 1: Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego

do 05.04.2023 wraz z rekomendacjami od osoby/organizacji, która potwierdzi Twoje zaangażowanie. 

Etap 2: Rozmowa kwalifikacyjna online  

Rozmowy będą odbywały się w dniach 24- 27 kwietnia 2023.  

Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu rekrutacji otrzymają powiadomienie o terminie rozmowy drogą mailową.   

Lista osób uczestniczących zostanie ogłoszona na początku maja 2023.  

W programie weźmie udział maks. 18 osób, które zostaną najwyżej ocenione przez Komisję Rekrutacyjną.   

W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu: [email protected]

Projekt wsparty przez The Kosciuszko Foundation, Inc. Przedstawicielstwo w Polsce oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Fundację Szkoła Liderów w ramach programu „Liderzy PAFW”, realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Animacji Kultury Pogranicza „Folkowisko” oraz Fundacją Pogranicze. 


The recruitment process to the BBA, consists of two stages: 

Stage 1: Send a completed application form by April 5, 2023, with a recommendation letter from a person/organization with which you are involved; 

Stage 2: An online interview with the candidate. Interviews will be held between April 24 – 27, 2023. 

Applicants who qualified for the second stage of the recruitment process will receive information about the date of their interview via email.   

The list of participants accepted to the Program will be announced on May, 2023.  

A maximum of 18 applicants with the highest ranking score, as determined by the Recruitment Committee, will participate in the program.   

If you have any questions or concerns, please feel free to contact: [email protected] 


The programme is supported by the Kosciuszko Foundation, the Polish-American Freedom Foundation and School for Leaders Foundation under the „PAFF Leaders” initiative, carried out in cooperation with Folkowisko Borderline Culture Association and the Borderland Foundation. 

Copyright All Rights Reserved © 2019

×