fbpx

Włączamy się w Inicjatywę Nasza Niepodległa

Dzisiejsza Polska jest naszym wspólnym dobrem. Dla uczczenia Stulecia Niepodległości chcemy podejmować przedsięwzięcia służące godnemu, radosnemu, społecznemu uczczeniu tego narodowego Jubileuszu. Zależy nam na tym, aby obchody, miały wymiar obywatelski i wspólnotowy.

Pragniemy, aby powołana wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi Inicjatywa „Nasza Niepodległa” łączyła różne środowiska, aby tworzyła sposobność wspólnego przeżywania dumy i radości. Aby sprzyjała refleksji i pogłębianiu wiedzy o naszych najnowszych dziejach i aby wzmacniała międzypokoleniowe więzi.

W ramach wspólnej Inicjatywy Nasza Niepodległa będziemy wspierać zarówno tych, którzy mają już gotowe projekty, jak również tych, którzy poszukują pomysłów. Chcemy być przestrzenią wymiany idei, wizji i doświadczeń między wieloma środowiskami i organizacjami. Bardzo zależy nam na pokazaniu różnorodności i wymiaru lokalnego społecznych inicjatyw związanych z obchodami Stulecia Niepodległości.

Zachęcamy wszystkich do dołączenia do „Naszej Niepodległej”, do dzielenia się informacjami o różnych projektach i programach, tak aby więcej osób się o nich dowiedziało oraz aby mogły one służyć wzajemnej inspiracji i budowaniu wspólnoty.

Więcej informacji oraz zgłoszenia do Inicjatywy Nasza Niepodległa na www.naszaniepodlegla.pl

Copyright All Rights Reserved © 2019

×