Grażyna Kapaon o przywództwie publicznym vs religijnym

Metafizyka współtworzy realia naszego życia w danej kulturze, języku, zbiorowych zachowaniach. Przywódcy publiczni i religijni powinni mądrze się uzupełniać. Każdy z nich ma jakiś ważny fragment wiedzy o człowieku, bez którego niemożliwy jest prawdziwy obraz wspólnoty. Powinni rozmawiać i uczyć się od siebie, tworzyć przestrzeń spotkania, aby lepiej rozumieć się nawzajem, rozumieć cele życia, ideały, potrzeby ludzi, dla których pracują. Jedni i drudzy wszak deklarują działanie dla dobra tych samych społeczności. Istotne jest, aby współpracując, każda ze stron zachowała autonomię i niezależność, odnosząc się do uniwersalnych wartości. Przywódcy nie mogą traktować się instrumentalnie dla osiągnięcia swoich celów, czy to społecznych, partyjnych, czy to religijnych.