Grzegorz Dudzik o zakazie handlu w niedzielę

Rozumiem humanitarne powody dla jakich wnioskodawcy zgłaszają takie projekty i nie budzą one we mnie sprzeciwu. Ograniczenia handlu w niedziele ma wiele krajów Unii Europejskiej i ich mieszkańcy z tym żyją. W 2007 roku ograniczono w Polsce handel w święta państwowe, wtedy też artykułowano przeróżne wątpliwości, a teraz już nikt tego faktu nie pamięta.