Maciej Kowalski o ustawie o ziemi

Jestem przeciw. Jedną z krajowych inteligentnych specjalizacji w Polsce jest produkcja żywności wysokiej jakości. Żeby zagwarantować najwyższą jakość produkcji, niezbędna jest integracja wszystkich szczebli, w szczególności zaś produkcji podstawowej, czyli rolnej. Nowe rozwiązania w obrocie ziemią uniemożliwiają podjęcie takich kroków i obracają w żart całą koncepcję inteligentnych specjalizacji. Blokując możliwości rozwijania i skalowania działalności, ustawa o ziemi stanowi szkodliwą i niepotrzebną barierę dla polskiej przedsiębiorczości, utrudniając konkurencję z innymi europejskimi firmami.